info

Vill du söka artiklar i papperstidningen?

Använd sökfunktionen i e-tidningen. Öppna e-tidningen

Annons
Annons

Byggnads ökar sina placeringar i fonder

Byggnads ska styra över sina tillgångar till fondägande.

Byggnads ska dra ned på fastigheter, räntebärande papper och direktägda aktier.
– Syftet är att arbetet med placeringarna ska bli enklare. Dessutom är det mycket viktigt att placeringarna är tydliga så att det blir lätt för ledningen att läsa av hur ekonomin utvecklas, säger Clas Nykvist, Byggnads nytillträdde ekonomichef.
Tonvikten kommer att läggas på breda fonder med stor riskspridning. Till exempel fonder med inriktning på de stora svenska bolagen eller på utlandet.
– Exakt vad det blir är inte bestämt, men det kommer att bli säkra, långsiktiga placeringar, säger Clas Nykvist.
Enligt Byggnads stadgar ska förbundets tillgångar, till minst 50 procent, placeras i fastigheter och räntebärande papper.
– Jag måste naturligtvis följa stadgarna. Men det är möjligt att de kommer att ändras i framtiden, säger Clas Nykvist.
Orsaken till att Clas Nykvist ger signaler om att stadgarna möjligen borde ändras är att obligationer, som räknas som räntebärande papper, i dag inte kan anses som en tryggare och säkrare placering än aktier. Dessutom ger obligationer som regel en sämre avkastning.
När det gäller fastigheterna ska förbundet inte gå in i några nya projekt. Av de fastigheter som finns i beståndet i dag ska de som används i den egna verksamheten behållas. Dessutom tänker förbundet behålla bostadshusen i centrala Stockholm i rekryteringssyfte samt ett antal fastigheter på landsorten, som förbundet haft i sin ägo under lång tid. De fastigheter som inte passar denna inriktning bör säljas. Fastigheterna ska värderas och avyttras vid lämpligt tillfälle.
Innehavet av direktägda aktier ska dras ned. Inriktningen på dem som blir kvar ska vara på stora, väletablerade bolag.
– I dagens aktieinnehav finns det bolag som jag inte vet vad de sysslar med. Styrelsen ska inte behöva undra vad det är för företag, säger Clas Nykvist.

Annons
Annons
Annons
Annons

Du läser: Byggnads ökar sina placeringar i fonder

Senaste byggnyheterna!

Få vårt nyhetsbrev

Anmäl dig