info

Vill du söka artiklar i papperstidningen?

Använd sökfunktionen i e-tidningen. Öppna e-tidningen

Annons
Annons

Byggnads och Målarna utreder samgåendet

Målareförbundet beslutade i somras att verka för ett samgående med Byggnads. Nu ska samgåendet utredas av en utredningsgrupp, bestående av två utredare från vardera förbund.

– Vi ska se hur Målarna på bästa sätt kan bli en del av Byggnads. Vi har mycket gemensamt. Vi verkar på samma arbetsplatser, har liknande avtalsstruktur och arbetsmiljöproblem, säger Mikael Johansson, en av de två utredarna på Målareförbundet.
Utredningen ska bland annat omfatta följande:
* förbundsstadgar, beslutsstruktur, personalsituationen, central och lokal organisation.
* ge en översiktlig redovisning av avtalsförhållanden med arbetsmarknadsparter och andra större avtalskomplex.
* en kartläggning av respektive förbunds tillgångar och skulder genomgång av avgiftssystem, försäkringar m.m

I mars 2007 presenteras den första rapporten, en grov skiss, till förbundens ordföranden. Den följs sedan av mer detaljerad plan tills första beslutet fattas. Målareförbundet måste på två följande förbundsmöten fatta beslut i frågan under 2007 och 2008.
Byggnads ordförandekonferens kommer att behandla frågan under hösten 2007. Byggnads förbundsfullmäktige tar slutgiltigt ställning i juni 2008. Utgångspunkten är att Målareförbundets verksamhet ska vara integrerad i Byggnads från och med 1 januari 2009.
Målareförbundet har ungefär 16 500 medlemmar och består av två stora yrkesgrupper; målare och lackerare.
Är det inte en risk att ni förlorar er identitet helt hållet när ni går upp i Byggnads?
– Vi är medvetna om problemet och den uppfattning delar vi med Byggnads. Det vore värre om vi inte var medvetna om det, säger Mikael Johansson.
Målsättningen med samgåendet mellan förbunden är bland annat förbättrad medlemsservice, arbetsplatsbevakning och bättre hävda medlemmarnas intressen i samhällsdebatten.

Annons
Annons
Annons
Annons

Du läser: Byggnads och Målarna utreder samgåendet

Senaste byggnyheterna!

Få vårt nyhetsbrev

Anmäl dig