info

Vill du söka artiklar i papperstidningen?

Använd sökfunktionen i e-tidningen. Öppna e-tidningen

Annons
Annons

Byggnads och Målarna närmare samgående

En sammanslagning av Byggnadsarbetarförbundet och Målareförbundet är nära. Om parterna kommer överens är den historiska föreningen beräknad till den 1 januari 2009.

Det har varit på gång länge och ryktena har varit många. Men nu är det gemensamma underlaget klart för en sammanslagning av Byggnads och Målareförbundet.
De gemensamma utgångspunkterna har varit:

* Förbättrad medlemsservice och arbetsplatsbevakning.
* Att bättre hävda medlemmarnas intressen i samhällsdebatten.
* Ökad styrka i avtalsförhandlingar.
* Ökad effektivitet i verksamheten.

Det kommer bli ett stort förbund. En sammanslagning av Byggnads 29 avdelningar med Målarnas 9 kommer att betyda 145 000 medlemmar, varav 105 000 aktiva. Byggnadsmålarna kommer i så fall, med sina 11 551 medlemmar, bli den näst största yrkesgruppen i det gemensamma förbundet. Den största gruppen är träarbetarna med 37 583 medlemmar. (Siffrorna är från slutet av 2006.)
Om förbundens fullmäktige respektive förbundsmöte ger sitt godkännande kommer samgåendet ske den 1 januari 2009. Sammanslagningen är enligt förbunden naturlig eftersom deras medlemmar arbetar på samma arbetsplats och många känner varandra väl. Den fackliga strukturen i de bägge förbunden är också mycket lika.

Här är arbetsgruppens gemensamma underlag till hur samgåendet kan genomföras:

* Målareförbundet och dess förbundsavdelningar ska överlåta samtliga tillgångar, skulder och personal till Byggnads med tillträdesdag den 1 januari 2009.
* Byggnadsarbetarförbundet, och/eller dess förbundsavdelningar, ska överta samtliga framtida förpliktelser i Målareförbundets verksamhet utan att någon kontant köpeskilling utgår.
* Att överlåtningen av skulder och tillgångar med mera, medför att Målareförbundets avdelningar, sektioner, fackklubbar och yrkesklubbar upptas i Byggnads motsvarande organisationer och verksamhetsområden.
* Att Målareförbundet för dess medlemmars räkning ansöker om medlemskap i Byggnads och att dessa beviljar det.

Den 14 december i år kommer Målarna i ett förbundsmöte fatta ett första beslut huruvida de ska gå samman med Byggnads eller ej. Sedan dröjer det fram till under 2008 innan de bägge förbunden tar sina slutgiltiga beslut.
Arbetsgruppens förslag kommer närmast att presenteras för och behandlas av, förbundsstyrelserna på respektive förbund. De kommer att ske inom kort på båda förbunden.

Annons
Annons
Annons
Annons

Du läser: Byggnads och Målarna närmare samgående

Senaste byggnyheterna!

Få vårt nyhetsbrev

Anmäl dig