info

Vill du söka artiklar i papperstidningen?

Använd sökfunktionen i e-tidningen. Öppna e-tidningen

Annons
Annons

Byggnads möter NCC i AD

Svenskarna och polackerna arbetade sida vid sida med likvärdiga arbetsuppgifter. Men polackerna hade minst 45 kronor mindre i lön. Diskriminering, menar facket och kräver att NCC betalar en miljon i skadestånd för brott mot kollektivavtalet. På fredag möts Byggnads och NCC i arbetsdomstolen.

I Jönköping har NCC uppfört ett värmekraftverk med både svensk och polsk arbetskraft på samma bygge. De polska arbetarna var anställda i NCC:s dotterbolag NCC Polska. Arbetet påbörjades hösten 2004. Byggnadsarbetarna jobbade sida vid sida, polackerna med armering och gjutning, och svenskarna med armering och träarbeten.
I en av byggetapperna fick de polska arbetstagarna 109 kronor i timmen. I etappen därefter fick de 109 kronor, plus en liten kollektivavtalsenlig löneförhöjning, som tillkom något senare.

De svenska arbetstagarna fick mellan 155 och 159 kronor i timmen. Svenskarna arbetade på ackord. Det gjorde också de polska arbetarna, enligt NCC.
De polska och svenska arbetarna hade ungefär lika stor ”inarbetning” (de jobbade lika snabbt) som de svenska, och därför borde de, enligt Byggnads, ha fått lika mycket i lön, eftersom polackerna (enligt NCC) jobbade på ackord.
Kärnfrågan är om NCC egentligen hade kommit överens med polackerna om ackord eller ej. Enligt kollektivavtalet ska löneformen ackord tillämpas, när det finns förutsättningar för det.
NCC var, enligt Byggnads, överens med facket om att de aktuella etapperna var typiska ackordsarbetsplatser.

Byggnads menar att NCC i praktiken bara betalade grundlön enligt avtalet, grundlönen enligt avtalet var 109 kronor, och att polackerna inte fick ett riktigt ackord. Överenskommelsen hade bara tillkommit för att försöka dölja, att NCC egentligen bröt mot avtalet, som säger att det ska vara ackord på den här typen av jobb.
Enligt Byggnads var överenskommelsen om lön med de polska arbetarna också konstruerad så, att det inte gick att tjäna särskilt mycket mer, än den fasta delen på 109 kronor i timmen.
Därför har NCC brutit mot kollektivavtalet och i praktiken betalat tidlön där det skulle vara ackordslön, menar Byggnads, och yrkar att NCC ska betala en miljon kronor i skadestånd.
Löneskillnaden mellan de polska och svenska arbetarna på antalet arbetade timmar motsvarar 4,5 miljoner kronor, enligt Byggnads beräkningar.
Svenskarnas fasta del av ackordslönen var 131 kronor i timmen.

Annons
Annons
Annons
Annons

Du läser: Byggnads möter NCC i AD

Senaste byggnyheterna!

Få vårt nyhetsbrev

Anmäl dig