info

Vill du söka artiklar i papperstidningen?

Använd sökfunktionen i e-tidningen. Öppna e-tidningen

Annons
Annons

Byggnads kräver helglön

Avtal med fler betalda helgdagar och en löneuppgörelse med låglöneprofil.

Det är Byggnads viktigaste krav i de förhandlingar om nya bygg- och anläggningsavtal som inleds i början av september.
Byggnads kräver en generell löneökning på 3 procent per år. Avtalet ska löpa under 18 månader för att på så sätt anpassas till andra avtal på den svenska arbetsmarknaden.
Utöver den generella löneökningen kräver Byggnads avtal med låglöneprofil.
Bland övriga krav finns:
– Fler betalda helgdagar.
– Allt arbete under jord ska betraktas som bergarbete, vilket innebär att veckoarbetstiden sänks från 40 timmar till 36 timmar.
– Ersättningarna för övertid, skifttid och förskjuten arbetstid ska ses över.
– Reseersättningen anpassas till ny skattelagstiftning, vilket innebär höjd kilometerersättning.
– En lägsta nivå på semesterersättningen och utbetalning av en viss del av semesterersättningen före semestern.

Annons
Annons
Annons
Annons

Du läser: Byggnads kräver helglön

Senaste byggnyheterna!

Få vårt nyhetsbrev

Anmäl dig