info

Vill du söka artiklar i papperstidningen?

Använd sökfunktionen i e-tidningen. Öppna e-tidningen

Annons
Annons

Byggnads kräver 3,9 procents höjning

3,9 procent. Det är den höjning som Byggnads kräver av arbetsgivarna i årets avtalsförhandling. I höjningen ligger bland annat en uppskrivning av grundlönen i avtalet med 12 kronor och en dags arbetstidsförkortning.

– Vi har fått över 3 300 avtalsmotioner som vi försökt få ner i ett antal krav, som kommer att uppfattas som något tama, möjligtvis.
Så inledde Hans Tilly, Byggnads ordförande, dagens presskonferens där han presenterade Byggnads krav inför avtalsförhandlingarna.
Och kraven är blygsamma, på så vis att de, trots rådande bygghets, ligger helt inom den ram som LO satt upp inför förhandlingarna.

Inom de 3,9 procenten finns bland annat krav på en rejäl uppskrivning av avtalets grundlön, från 112 kronor till 124. Kanske något överraskande eftersom Byggnads alltid hävdat att hög grundlön riskerar att sänka viljan hos medlemmarna att teckna ackordsuppgörelser.
Men den risken finns inte, enligt Hans Tilly:
– Nej det tror jag inte. Om prestationslönen ligger på 165 kronor tror jag inte att man vill gå ner till 124. Utan man vill nog ha prestationslön.

Byggnads vill lämna den brännande frågan om hur granskningsarvodena ska redovisas utanför avtalsförhandlingarna. I stället ska den ”skyndsamt” behandlas av en särskild arbetsgrupp.
Enligt Gunnar Ericson, Byggnads förhandlingschef, verkar det också kunna bli en sammanslagning av bygg- och anläggningsavtalen innan årets slut. Knäckfrågan i de förhandlingarna har varit om Byggnads lokalavdelningar ska få förhandla för anläggningsarbetarna på samma sätt som för byggnadsarbetarna.

Johan Sjöholm
Annons
Annons
Annons
Annons

Du läser: Byggnads kräver 3,9 procents höjning

Senaste byggnyheterna!

Få vårt nyhetsbrev

Anmäl dig