info

Vill du söka artiklar i papperstidningen?

Använd sökfunktionen i e-tidningen. Öppna e-tidningen

Annons
Annons

Byggnads krav: Höj pensionen för byggjobbarna

Förhandlingarna mellan Byggnads och Plåt & Ventföretagen börjar nästa vecka. Plåt & Ventföretagen kräver attraktivare kollektivavtal för företagare och medarbetare. Byggnads vill ha ökade pensionsavsättningar och graviditetspeng för att avtalen ska passa yrkesarbetande kvinnor.

Parterna utbytte tidigare i veckan krav och några av Plåt & Ventföretagens övergripande förhandlingsmål i avtalsrörelsen 2017 är mer ordning och reda. Bland annat kräver man bättre relationen mellan kollektivavtalsbundna och oorganiserade företag samt medlemmar och ickemedlemmar i fackföreningar. Enligt Plåt & Ventföretagen måste företag och medarbetare samverka för att fler ska se kollektivavtal som konkurrenskraftiga både för medarbetare och företag.

Plåt & Evenföretagen: Mer kvinnor

Dessutom vill man ha se en bättre integration av nyanlända, ökad mångfald, ökad möjlighet att ta hand om personer långt ifrån arbetsmarknaden och en större andel kvinnor i branschen.
– Vi vill att branschen ska fortsätta vara konkurrenskraftig och vi vill se ändringar i kollektivavtalet som funkar i verkligheten. Vi hoppas att förhandlingarna går bra, och vi har tidigare haft en god relation med Byggnads och hoppas att fortsätta på det spåret, säger Alexander Iliev, tillförordnad förhandlingschef vid Plåt & Ventföretagen.

Byggnads: Höjd pension

Byggnads i sin tur kräver bland annat ökad avsättning till avtalspensionen. Enligt prognoser kommer dagens avsättning inte att räcka för att arbetstagarna ska kunna leva ett drägligt liv även efter pensioneringen.
De kräver även en ökad graviditetspenning då gravida kvinnor inte får arbeta i ett fysiskt ansträngande arbete eller i en riskfylld miljö. Under nuvarande bestämmelser går de därför miste om möjlighet till ersättning vid de fall graviditetspenning beviljas längre än tre månader. Därför bör tidsbegränsningen för rätten till föräldralön i samband med havandeskap tas bort.

God dialog mellan parterna

Christer Härjelin, ombudsman på Byggnads, håller med Alexander Iliev om parternas goda dialog och har gott hopp om ett fortsatt bra samtalston.
– Vi har tagit emot deras yrkanden och de(Plåt & Ventföretagen) har tagit emot våra. Vi har haft en bra ton mellan varandra, men är inte alltid överens, säger Christer Härjelin.
På tisdag nästa vecka ska parterna träffas för en första förhandling och ska träffas igen den nionde april.

Kaj Söderin
Annons
Annons
Annons
Annons

Du läser: Byggnads krav: Höj pensionen för byggjobbarna

Senaste byggnyheterna!

Få vårt nyhetsbrev

Anmäl dig