info

Vill du söka artiklar i papperstidningen?

Använd sökfunktionen i e-tidningen. Öppna e-tidningen

Annons
Annons

Byggnads har tillgångar på 2,1 miljarder

Byggnads har tillgångar motsvarande 2,1 miljarder kronor. Under förra året minskade marknadsvärdet på Byggnads aktiekapital med fem procent. – Med tanke på börsutvecklingen förra året så är jag nöjd med resultatet, säger Clas Nykvist, ekonomichef på Byggnads.

När Clas Nykvist blev ekonomichef på Byggnads för knappt två år sedan lade förbudsledningen upp en strategi. Den gick i korthet ut på att Byggnads skulle sälja av samtliga fastigheter förutom några i Stockholm och sälja ut de direktägda aktierna till förmån för placeringar i stora fonder.
Enligt Byggnads bokslut för år 2000 är målet i princip uppfyllt då det gäller fastigheterna. Byggnads äger och förvaltar i dag fyra fastigheter i Stockholm. De övriga är enligt Clas Nykvist sålda. Men det finns ett undantag. Och det är en fastighet i Norrköping som inte är såld, utan överflyttat till fastighetsbolaget Ateneum. Ett bolag som Byggnads äger till 49 procent.
– Ateneum förvaltar flera fastigheter, men på sikt är det meningen att fastigheterna ska säljas och bolaget avvecklas, säger Clas Nykvist.
Under förra året gjorde Byggnads en förlust på fastighetsförvaltningen på 65 miljoner kronor.
När det gäller överflyttningen från direktägda aktier till fonder så hade Byggnads direktägda aktier i ett 20-tal bolag vid slutet av förra året. Efter årsskiftet har förbundet sålt ut ytterligare aktier.
Marknandsvärdet på Byggnads aktier föll med 90 miljoner förra året. I de 90 miljonerna ingår reavinster och värdeminskningar på aktier. Den negativa avkastningen motsvarar en procentuell nedgång på sex procent på det totala aktiekapitalet på 1 500 miljoner kronor.
– Vi klarade oss betydligt bättre än generalindex som föll med 13 procent under förra året, säger Clas Nykvist.
Enligt bokslutet gick Byggnads ideella verksamhet med ett överskott på 2 miljoner under förra året. En förbättring med 18 miljoner jämfört med 1999, som slutade med ett underskott på 16 miljoner kronor.
Men det finns två poster som stör redovisningen. Dels ett belopp på 6 miljoner från KP Pension & Försäkring som är en direkt jämförelsestörande post, alltså ett engångsbelopp som påverkar bokslutet, dels en överföring från Byggnads pensionsstiftelse till Byggnads ideella verksamhet på 12 miljoner kronor. Med de två posterna borträknade visar Byggnads ideella verksamhet upp ett underskott på 16 miljoner även för år 2000.
– Posten från KP på sex miljoner är jämförelsestörande och då slutar underskottet på 4 miljoner. När det gäller pengarna från pensionsstiftelsen så har förbundsstyrelsen beslutat att visa den uppgiften öppet. Det har inte gjorts förut och anledningen är att tydligt visa hur den ideella verksamheten går. Att lyfta in pengar från stiftelsen är i princip inget fel, men frågan är aktuell för en diskussion i förbundsstyrelsen, säger Clas Nykvist.

Annons
Annons
Annons
Annons

Du läser: Byggnads har tillgångar på 2,1 miljarder

Senaste byggnyheterna!

Få vårt nyhetsbrev

Anmäl dig