info

Vill du söka artiklar i papperstidningen?

Använd sökfunktionen i e-tidningen. Öppna e-tidningen

Annons
Annons

Byggnads begär att dödsolycka överprövas

Dödsolyckan i Helsingborg där två byggnadsarbetare dödades och två skadades kan få ett rättsligt efterspel. Byggnads avdelning i Helsingborg begär nu en överprövning av åklagarens beslut att lägga ner förundersökningen.

Den 16 september dödades Daniel Nilsson, 21 år och Björn Brandi 61 år, när ett 40 ton tungt betongvalv rasade över dem. Två byggnadsarbetare skadades dessutom i olyckan. Senare beslöt åklagare Lotten Loberg att lägga ner förundersökningen, eftersom hon inte ansåg att något brott kunde styrkas.
Men detta protesterar Byggnads emot. Man anser att ett antal allvarliga felaktigheter har begåtts och begär en överprövning av åklagarens beslut. Det innebär att förbundet vill att brottsutredningen tas upp igen.

Det är Byggnads regionala skyddsombud i Helsingborg, Remi Jönsson, som lämnat in en begär om överprövning hos internationella åklagarkammaren i Malmö.
Också Byggnads centrala arbetsmiljöombudsman, Kjell Johansson, har deltagit i förberedelserna.
– Vi anser att alla de inblandade företagen har begått ett stort antal fel från planeringen av arbetet till att olyckan hände och detta måste bli föremål för en rättslig prövning, säger han. Byggnads kritik gäller såväl beställare och projektörer,  som entreprenörer i olika led.  
Byggnads anser att arbetsgivarna genom oaktsamhet och genom att inte följa lagstiftningen har brutit mot bestämmelserna i brottsbalken och därmed ska åtalas för arbetsmiljöbrott.
Byggnads anser också att de som utrett olyckan inte har tagit hänsyn till all relevant lagstiftning, som arbetsmiljölagen och föreskrifterna om systematiskt arbetsmiljöarbete, samt bygg och anläggningsföreskriften.

Fackförbundet riktar kritik mot flera av utredarna, däribland arbetsmiljöverket. Verkets utredning är ofullständig och saknar viktig information till polis och åklagare, anser Byggnads.
Nu hoppas fackförbundet på att åklagare åter tar upp ärendet.
– Det är inte rimligt att två människor ska dö på sitt arbete utan att ansvarsfrågan blir ordentligt utredd, säger Kjell Johansson.
Han tycker det är särskilt anmärkningsvärt att personer som var ovana vid den här typen av arbete sattes att riva stämp. Av misstag tog de bort stämp från en bärande konstruktion vilket ledde till raset. En av anledningarna till att åklagaren lade ner förundersökningen var att hon ansåg att det inte gick att utröna varför de båda omkomna tog bort stämpen.
– Men, de kan omöjligen ha insett hur stora riskerna var. Ansvaret för att de fick rätt instruktioner och hade rätt kompetens för sitt arbete låg högre upp i organisationen, säger Kjell Johansson.

Byggnads vill att överprövningen ska leda vidare till åtal, bland annat av de inblandade arbetsgivarna.  Byggnads vill att åklagaren ska pröva händelseförloppet mot bestämmelserna i arbetsmiljölagen. En av dem handlar om att arbetsgivaren ska vidta alla åtgärder som behövs för att förebygga att arbetstagaren utsätts för ohälsa eller olycksfall. Sådant som kan leda till ohälsa eller olycksfall ska ändras eller ersättas så att risken undanröjs.

Annons
Annons
Annons
Annons

Du läser: Byggnads begär att dödsolycka överprövas

Senaste byggnyheterna!

Få vårt nyhetsbrev

Anmäl dig