info

Vill du söka artiklar i papperstidningen?

Använd sökfunktionen i e-tidningen. Öppna e-tidningen

Annons
Annons

Byggnads begär 3,2 procent

3,2 procents löneutrymme, använt till lönelyft, 8 timmars kortare arbetstid per år och regler mot korta byggtider. Det är några av Byggnads krav i avtalsrörelsen.

Byggnads begär att löneutrymmet i årets avtalsrörelse fastställs till 3,2 procent per år. Byggnads följer därmed LO-linjen. Nivån på löneutrymmet anges i det förslag som Byggnads styrelse läggar fram till avtalsrådet som är samlat idag.
3,2 procent betyder runt 4:20 kronor per timme för en byggnadsarbetare med genomsnittsförtjänst. Men hela utrymmet ska inte användas till löner. Förbundsstyrelsen föreslår att en del ska användas till exempel till åtta timmars kortare arbetstid per avtalsår samt höjd semesterersättning.

De avtal som gäller nu löper ut den 31 mars i år. Det är anläggnings-, bygg-, maskin-, VVS-, glas-, kylavtalen, tre avtal i plåtbranschen samt avtalet för värmeservicemontörer i Preembolagen. Byggnads föreslår en ny treårig avtalsperiod på alla dessa avtalsområden, till den 31 mars 2007.
Bland kraven från styrelsen finns de LO-förslag som syftar till att komma åt ohälsan och minska stressen. Kvalitetssäkrad företagshälsa och stärkt fackligt inflytande över bemanningen på arbetsplatserna finns med bland Byggnads krav på samtliga avtalsområden.

Byggnads vill också avtala om att företagen måste återanställa personer som har företrädesrätt, i stället för att anlita inhyrd personal. Man vill också avtala om att en anställd ska få tillgodoräkna sig all anställningstid i tidigare bolag när företag slås samman, köps upp eller går igenom en omorganisation.
Efter avtalsrådet kommer Byggnads att träffa arbetsgivarparterna för utväxling av krav. Först ut blir en träff med plåtarbetsgivarna, redan den här veckan. Den största motparten, Sveriges Byggindustrier, träffar Byggnads den 12 februari.

Annons
Annons
Annons
Annons

Du läser: Byggnads begär 3,2 procent

Senaste byggnyheterna!

Få vårt nyhetsbrev

Anmäl dig