info

Vill du söka artiklar i papperstidningen?

Använd sökfunktionen i e-tidningen. Öppna e-tidningen

Annons
Annons

Byggnads: Arbetsgivare vill bryta avtal

Sveriges Byggindustrier anser att uppgiftsskyldigheten om löner bryter mot lagen och kränker arbetstagarnas integritet. Hans Tilly är nu mycket kritisk till att arbetsgivarna vill riva upp avtalet för att införa ett eget lönesystem.

I samband med att kollektivavtalet mellan Byggnads och Sveriges Byggindustrier, undertecknades i april i år gjorde parterna också en överenskommelse om uppgiftsskyldighet om löner. Överenskommelsen innebar att Byggnads lokalavdelningar fick rätt att granska löneförhållanden i valfritt företag med Byggnads R-, S- och anläggningsavtal. Arbetsgivaren var därmed skyldig att bland annat lämna ut personnummer, namn och löneuppgifter på sina anställda till Byggnads.
Strax efter att överenskommelsen undertecknats lämnades en anonym anmälan till datainspektionen. Anmälaren hävdade att uppgörelsen stred mot personuppgiftslagen, PUL.

För en tid sedan svarade Sveriges Byggindustrier, BI, datainspektionen med att hålla med anmälaren om att det strider mot bestämmelserna i PUL. Vidare hävdar BI att uppgiftsskyldigheten om löner kränker arbetstagarnas integritet och med hänvisning till ett mål i EG-domstolen ska överenskommelsen strida mot en artikel i Europakonventionen.

Byggnads lämnar nu in sitt yttrande på att BI vill bryta parternas avtal. Byggnads ordförande Hans Tilly är mycket kritisk till BI:s agerande.
– Genom det avtal som idag finns mellan Byggnads och BI får byggnadsarbetarna goda villkor och bra löner. Lönegranskningen leder till att Byggnads varje år upptäcker och rättar till felaktiga löneutbetalningar på tiotals miljoner kronor. Det är därför oförklarligt att SI nu, genom jurister och med Svenskt Näringslivs hjälp, vill försöka komma ur vårt gemensamma avtal.

Enligt Hans Tilly innehåller BI:s skrivelse till datainspektionen en mängd rena fakta- och sakfel om att avtalet skulle strida mot lagen. Han menar att de egentligen är ute efter att införa ett nytt lönesystem på byggarbetsmarknaden.
– Arbetsgivarna vill komma ifrån dagens prestationslönesystem och bakvägen införa fasta löner som skulle innebära lönesänkningar. Det arbetsgivarna inte lyckas med vid förhandlingar försöker man få igenom via jurister, säger han.

Men Björn Müntzig, ansvarig för arbetsmarknadsfrågor på BI, avfärdar bestämt Hans Tillys påståenden och menar att BI redan när avtalet skrevs i april anade att uppgiftsskyldigheten skulle strida mot PUL.
Idag, torsdag, ska företrädare för Byggnads och BI mötas för att reda ut parternas förehavanden beträffande uppgiftsskyldigheten.

Annons
Annons
Annons
Annons

Du läser: Byggnads: Arbetsgivare vill bryta avtal

Senaste byggnyheterna!

Få vårt nyhetsbrev

Anmäl dig