info

Vill du söka artiklar i papperstidningen?

Använd sökfunktionen i e-tidningen. Öppna e-tidningen

Annons
Annons

Bygglöner halkar efter industrilöner

Från oktober 2003 till samma mätperiod 2004 ökade bygglönerna med 2,6 procent, till 130,92 kronor per timme. Industrilönerna närmar sig därmed bygglönerna.

Den genomsnittliga lönen per timme, exklusive övertidsersättning, ökade med 2,9 procent för arbetare i privat sektor. Det visar statistiska centralbyråns (SCB) statistik för oktober 2004. Bygglönerna drog ner löneökningstakten. De ökade med 2,6 procent under perioden medan till exempel industrilönerna ökade med 3,5 procent.

Också tjänstemännen i byggbranschen släpade efter industrin. Byggtjänstemännens löner ökade med 2,2 procent medan industritjänstemännens löner ökade med 3,3 procent. Den sammanlagda löneökningstakten bland privatanställda tjänstemän var enligt SCB 3 procent.
Lönerna i kommuner och landsting ökade mest under mätperioden. Kommunanställda hade en löneutveckling på 3,5 procent medan landstingsanställda fick 3,4 procents löneökning. Mest återhållsam var staten. De statsanställda fick nöja sig med 0,8 procents löneökning från oktober 2003 till samma månad 2004.

Annons
Annons
Annons
Annons

Du läser: Bygglöner halkar efter industrilöner

Senaste byggnyheterna!

Få vårt nyhetsbrev

Anmäl dig