info

Vill du söka artiklar i papperstidningen?

Använd sökfunktionen i e-tidningen. Öppna e-tidningen

Annons
Annons

Byggkostnader steg 2003

En genomsnittlig lägenhet kostade 20 347 kronor per kvadratmeter att bygga år 2003. Det betydde en kostnadsökning på 573 kronor per kvadratmeter.

Byggkostnaderna ökade mellan 2002 och 2003 medan priserna sjönk för den mark husen byggdes på. Det visar uppgifter från statistiska centralbyrån (SCB).
För nybyggda flerbostadshus ökade byggkostnaderna från 19 774 kronor per kvadratmeter till 20 347 kronor. Byggkostnaden för gruppbyggda småhus ökade 2003 med 674 kronor per kvadratmeter, till 14 582 kronor.

De stigande byggkostnaderna var den främsta orsaken till att den totala produktionskostnaden ökade. För flerbostadshusen låg markpriserna i princip stilla medan priset på mark som bebyggdes med småhus ökade från 2 783 kronor till 3 384 kronor per kvadratmeter.
Kostnadsutvecklingen enligt ett index som jämnar ut skillnader i kvalitet, utförande och läge, byggnadsprisindex (BPI), visar att byggkostnaden ökade med 2 procent under 2003. Det är något lägre ökningstakt än åren före.

Annons
Annons
Annons
Annons

Du läser: Byggkostnader steg 2003

Senaste byggnyheterna!

Få vårt nyhetsbrev

Anmäl dig