info

Vill du söka artiklar i papperstidningen?

Använd sökfunktionen i e-tidningen. Öppna e-tidningen

Annons
Annons

Byggkonjunkturen går in i lugnare fas

Högkonjunkturen i byggsvängen håller på att mattas av. En måttligare tillväxt väntas framöver. Trots det ökar fortfarande sysselsättningen i branschen. Det spår Konjunkturinstitutet (KI) i sin senaste barometer.

KI slår fast i sin prognos att tillväxten i den svensk ekonomi har bromsat in. Men de ser även i fortsättningen en relativt stark men avtagande global tillväxt. För Sveriges del räknar de med att BNP stiger med i genomsnitt 2,9 procent per år 2008 och 2009.
När det gäller byggsektorn så är det den bransch som bidrar mest till att tillväxten nu mattas av. Men det sker för byggbranschen del från historiskt höga tillväxtal. Sektorn kommer – trots nedgången – även under den närmaste tiden ligga på en nivå där tillväxten är starkare än normalt.
I månadsbarometern redovisar KI siffror som visar att färre byggföretag än tidigare visar hög tillväxt, samtidigt som de är mindre optimistiska inför de närmaste månaderna. Flera företag i sektorn uppger också att anbudspriserna varit oförändrade under det fjärde kvartalet, vilket skulle kunna vara ett tecken på att byggbolagen tvingats gå ner i anbudspris för att få jobben.
På längre sikt – upp till ett år – råder det hos byggbolagen försiktighet när det gäller utvecklingen på byggsidan. KI förväntar sig därför att aktiviteten kommer att avta något. Det gäller framförallt företag som är nischade mot väg- och anläggningsverksamhet.

Annons
Annons
Annons
Annons

Du läser: Byggkonjunkturen går in i lugnare fas

Senaste byggnyheterna!

Få vårt nyhetsbrev

Anmäl dig