info

Vill du söka artiklar i papperstidningen?

Använd sökfunktionen i e-tidningen. Öppna e-tidningen

Annons
Annons

Byggkonjunkturen förstärks ytterligare

Högkonjunkturen på byggmarknaden förstärks ytterligare. Antalet sysselsatta i byggsektorn kan komma att öka med sammanlagt 16 000 anställda, under 2005 och 2006. Detta framgår av en ny konjunkturbedömning från Sveriges Byggindustrier (BI).

Låga räntor och offentliga satsningar ger en stark ökning av bygginvesteringarna både i år och nästa år. Ränteläget gynnar byggmarknaden under hela 2005 och 2006, enligt konjunkturbedömningen från BI. Framför allt gynnas byggandet av bostadsrätter och småhus, men även den övriga byggmarknaden.

Nyproduktionen av lägenheter har ökat med drygt 40 procent på två år. Bostadsbyggandet fortsätter uppåt även nästa år, om än i långsammare takt. 33 500 nya lägenheter väntas bli klara 2006. Förutom räntan är, enligt BI, det starka politiska trycket på allmännyttan en viktig faktor bakom det starka bostadsbyggandet. Hyresrättsbyggandet når sannolikt sin topp under 2006.

Under nästa år tar anläggningsbyggandet över som motor på byggmarknaden. Den starka tillväxten av bygginvesteringarna håller därmed i sig även under 2006. Det är framför allt järnvägsinvesteringarna som expanderar. Flera stora projekt, som Citytunneln i Malmö, Norge/Vänerbanan och Botniabanan, bidrar till detta.

Den starka tillväxten i investeringarna ökar efterfrågan på arbetskraft. Även om produktiviteten ökar något under perioden, dvs även om byggnadsarbetare och tjänstemän blir effektivare, behövs en ökning av sysselsättningen i byggindustrin med totalt 16 000 personer under åren 2005 och 2006. Sysselsättningsprognosen för de närmaste åren baseras på att produktionen, dvs både bygginvesteringar och underhåll, ökar med fyra procent under 2005 och 2006.

Antalet nyanmälda lediga platser inom byggindustrin minskade stadigt under 2002 och 2003, men i slutet av 2004 och under 2005 började antalet lediga jobb öka igen och kurvan fortsätter alltså uppåt, enligt Byggindustrin. Samtidigt har antalet varsel minskat stadigt sedan slutet av 2004 och den nedåtgående trenden när det gäller antalet uppsägningar fortsätter också i år, och förutspås fortsätta nedåt även under 2006.

Annons
Annons
Annons
Annons

Du läser: Byggkonjunkturen förstärks ytterligare

Senaste byggnyheterna!

Få vårt nyhetsbrev

Anmäl dig