info

Vill du söka artiklar i papperstidningen?

Använd sökfunktionen i e-tidningen. Öppna e-tidningen

Annons
Annons

Byggjobbarna svarar: Chefers kommunikation usel

Kommunikationen mellan ledning och medarbetare är för dålig inom byggbranschen vilket skapar säkerhetsrisker. Det slår analysföretaget Brilliant Future fast i en studie som bygger på 20 000 svar från medarbetarundersökningar.

Kommunikationen från chefer brister i byggbranschen, enligt en ny studie. Foto: Mostphotos

Brilliant Future har utformat ett antal frågor som ingått i digitala medarbetarundersökningar under 2021. Frågorna som de anställda fått svara på är av typen ”Får du tillräckligt med information från din chef?”, ”Förekommer det konflikter i din arbetsgrupp som påverkar arbetet negativt?” och ”Tycker du att ditt jobb är kul?”.

Svaren som studien bygger på kommer från tretton stora, svenska organisationer. Totalt har man sammanställt data från 20 000 svar. Av samtliga 21 branscher som företaget undersökt ligger bygg och anläggning i botten vad gäller kommunikationen – och det leder till risker, menar Sofie Johansson, affärsområdesansvarig på Brilliant Future.

Sofie Johansson.

– Det här är ju en bransch där säkerhet är avgörande. Det handlar om tydlighet: vem ska göra vad, när och hur. Är det otydligt och man inte vet vad man ska göra så kan det leda till allvarliga säkerhetsbrister.

GÅ MED I FACEBOOKGRUPPEN Arbetsmiljö på bygget

En av frågorna som ställts är: ”Får du tillräckligt med information av chefen?” Där har drygt 3 av 10 anställda inom bygg svarat nej och nästan hälften upplever att de heller inte får regelbunden feedback från sin chef. Sofie Johansson tror att en del av problemet är svårighet att nå ut till byggarbetarna.

– En orsak kan vara att man är ute på arbeten och därför har dålig tillgång till information. Inom flera företag saknar medarbetare egna e-postadresser. Chefen befinner sig inte heller alltid på samma plats och kan ha svårt att följa upp att alla har rätt information. Ytterligare en orsak kan vara språkliga barriärer.

Martin Bach, murare och kranförare från Göteborg, känner emellertid inte igen bilden av dålig kommunikation från ledningen.

– Jag är inte uthyrd, utan jag är på ett företag som har egna entreprenader, som själva ansvarar för det de bygger. Och då blir ju informationen viktig, att man förstår tidsplan och så där. Jag får info i byssjan, på mejlen, vi har en väl fungerande MB-grupp och så vidare.

Skillnaden tror jag är om företaget bygger själva

Martin Bach. Foto: Anna Bredberg.

– Men jag vet ju att väldigt många idag jobbar inom nån form av uthyrningsverksamhet. De blir ju bara intresserade av vad som händer den kommande månaden. Så skillnaden tror jag är om företaget bygger själva.

Trots jumboplatsen i undersökningen hoppas Sofie Johansson på en ljusare framtid för byggbranschen.

– Vi vet att allt fler organisationer inser vikten av att arbeta med sin arbetsmiljö, vilka positiva effekter det kan få om man gör det, och vilka förödande konsekvenser det kan få om man inte gör det. Förhoppningsvis är detta något som kan gynna byggbranschen framåt.

Annons
Annons
Annons
Annons

Du läser: Byggjobbarna svarar: Chefers kommunikation usel

Senaste byggnyheterna!

Få vårt nyhetsbrev

Anmäl dig