info

Vill du söka artiklar i papperstidningen?

Använd sökfunktionen i e-tidningen. Öppna e-tidningen

Annons
Annons

Byggindustrin gillar inte förslag mot svartjobb

Sveriges Byggindustrier(BI) protesterar mot riksskatteverkets förslag till ny lagstiftning. - Huvudentreprenören bör inte tvingas att betala in skatt för underentreprenören, säger Bo Antoni, vd för BI.

Sveriges Byggindustrier anser att förslaget är principiellt felaktigt och menar att företagen tvingas in i en myndighetsroll.
– Det är myndigheterna som ska ägna sig åt myndighetsutövning, inte företagen, säger Bo Antoni, vd i Sveriges Byggindustrier.
Arbetsgivarorganisationen anser också att det är fel att ”myndighetsrollen” läggs på företag i en viss bransch. Andra branscher och företag berörs inte av förslaget.

Riksskatteverket förordar bland annat en metod där huvudentreprenören sätter in en viss procent, t ex cirka 40 procent av betalningen till underentreprenören, på ett spärrat konto hos skattemyndigheten. Detta blir en slags preliminär skatteinbetalning. Underentreprenören redovisar sedan sitt uppdrag för myndigheten, antal anställda, etc och får därefter ut det överskjutande beloppet, om för mycket pengar betalats in. På så sätt säkrar skattemyndigheten pengarna, innan de riskerar att försvinna.
Uppdragsgivarens skyldighet att göra skatteavdrag ”bör gälla alla uppdragstagare i alla led i en entreprenadkedja”, skriver riksskatteverket, (RSV).

Bo Antoni, vd på Sveriges Byggindustrier, tycker att idén är orimlig och tror inte att den fungerar i praktiken.
– Hur många företag klarar av att bara få 60 procent av betalningen? säger han.
Kenneth Öholm är vd ett byggföretag i Västerås med 55 anställda. Han tycker att det är bra att myndigheterna försöker få bort den svarta delen av byggsektorn. Men han tror att det blir en stor börda för de mindre företagen att hantera alla skatteinbetalningar.
– Vi hanterar flera hundra underentreprenörer varje år. Det blir mycket administration, säger han.

Lars Bergman är vd på företaget Värmdö Bygg i Stockholm. Han välkomnar också förslagen från riksskatteverket, men är också skeptisk:
– Det är bra att de börjar rota i det här, men det är inte lätt, säger han.
Bergman tror att de riktigt oseriösa företagarna kommer att starta nya företag och gå i konkurs som tidigare, och nöja sig med 60 procent av intäkterna.
En stor del av fusket i byggbranschen utgörs av momsfiffel. Ett delförslag från RSV, är att moms överhuvudtaget inte ska debiteras mellan huvudentreprenören och underentreprenören.
– En bra idé, säger Bergman.

Annons
Annons
Annons
Annons

Du läser: Byggindustrin gillar inte förslag mot svartjobb

Senaste byggnyheterna!

Få vårt nyhetsbrev

Anmäl dig