info

Vill du söka artiklar i papperstidningen?

Använd sökfunktionen i e-tidningen. Öppna e-tidningen

Annons
Annons

Byggindustrin fortsatt stark trots dystert läge

Konjunkturinstitutets barometer föll med tre procentenheter mellan juli och nu i augusti. Så låg tro som hushållen och företagen har på svensk ekonomi just nu, har inte noterats sedan juli 2003. Men byggbranschen visar fortfarande ett starkt läge.
Byggbranschen står stadigt trots prat om lågkonjunktur.

Tillverkningsindustrin har ett svagare läge än tidigare, medan byggbranschen fortsätter vara ganska stabil. Orderingången har minskat något för byggbolagen, men företagen uppger att de fortfarande är nöjda med orderstockens storlek. Bristen på arbetskraft har däremot minskat rejält. De närmaste månaderna kommer antalet anställda inom bygg vara oförändrat, tror man. Och bolagen tror också att orderingången blir lägre de närmaste månaderna, liksom anbudspriserna.

De svenska hushållen och företagens tro på landets ekonomi ligger nu i augusti på 85,5 procent, enligt Konjunkturinstitutets senaste barometer. I juli låg den på 88,5 procent.

Annons
Annons
Annons
Annons

Du läser: Byggindustrin fortsatt stark trots dystert läge

Senaste byggnyheterna!

Få vårt nyhetsbrev

Anmäl dig