info

Vill du söka artiklar i papperstidningen?

Använd sökfunktionen i e-tidningen. Öppna e-tidningen

Annons
Annons

Byggföretagens avtalsbud: ”Flexibilitet och andra lönemodeller”

Oorganiserade ska utses till skyddsombud, anpassade visstidsanställningar och höjt avstånd för reseersättning. Det är några av Byggföretagens krav i årets avtalsrörelse. Och lönepåslaget då? Ja där är det industrins märke som gäller menar arbetsgivarna.

Byggföretagen och Byggnads har nu växlat krav inför avtalsförhandlingar på Byggavtalet. Här kan du läs mer om vad facket kräver.

Byggarbetsgivarna lägger inte fram något motbud i deras yrkande när det gäller lönen. Byggnads har tillsammans med övriga LO-förbund krävt 4,4 procent.

– Vi värnar märket, säger Mats Åkerlind, vice vd och förhandlingschef, på Byggföretagen.

Med märket menar han den nivån som parterna inom industrin kommer att komma överens om. De är först ut när det gäller vårens löneförhandlingar. Vilken nivå de hamnar på är alltså inte känt idag.

Byggföretagen har haft en process inför avtalsförhandlingarna där de 3 900 medlemsföretagen fått säga sitt. Och enligt Byggföretagen så tycker de flesta företagen, oavsett storlek, att Byggavtalet behöver ”anpassas till företagets och deras anställdas egna behov”. Många byggbolag menar också att Byggavtalet ”speglar en svunnen tid”. Byggföretagen menar därför att det behövs mer flexibilitet, ökad konkurrenskraft och andra lönemodeller som tryggar jobben och stärker kollektivavtalets ställning.

Arbetsgivarnas övergripande mål under förhandlingarna är att hitta en mer hållbar lönebildningsprocess, få mer ordning och reda på bygget, att anpassa arbetstider till verkligheten, att se till att fler väljer byggyrket och att reseregler anpassas till skattelagstiftningen.

Några av konkreta yrkanden inför förhandlingarna är.

  • Arbetsgivaren ska ha rätt att förlägga arbetstiden med 40 timmar per vecka måndag t.o.m. fredag kl. 06.00-18.00 om det inte finns någon annan överenskommelse.
  • Enskild överenskommelse ska kunna träffas mellan arbetsgivare och arbetstagare beträffande förläggning av arbetstid mellan kl. 24.00-05.00. Enligt dagens regler måste Byggnads region eller Byggnads centralt teckna överenskommelse.
  • Flytta ut mandatet att träffa en löneöverenskommelse, för hela eller delar av landet, till MB-grupp.
  • Tydliggöra arbetsgivaren möjlighet att ge personliga lönetillägg.
  • Höja minsta avståndet för reskostnadsersättning från bostad till arbetsplats till 10 km.
  • Även oorganiserade arbetstagare ska kunna utses till skyddsombud och erhålla adekvat utbildning.
  • Vill vidga möjligheten till anpassade visstidsanställningar.

– Ökad flexibilitet ökar individens möjlighet att träffa överenskommelser med arbetsgivaren. Byggföretagens ambition är att skapa förutsättningar för attraktiva kollektivavtal som gagnar både företag och medarbetare, säger Mats Åkerlind i en kommentar till deras yrkanden.

Annons
Annons
Annons
Annons

Du läser: Byggföretagens avtalsbud: ”Flexibilitet och andra lönemodeller”

Senaste byggnyheterna!

Få vårt nyhetsbrev

Anmäl dig