info

Vill du söka artiklar i papperstidningen?

Använd sökfunktionen i e-tidningen. Öppna e-tidningen

Annons
Annons

Byggföretag ska betala mer för sjuka

Regeringen arbetar med ett förslag om att inte bara offentliga utan också privata arbetsgivare ska betala mer av sjukskrivningskostnaden. Byggarbetsgivarna är negativa. Byggnads är positivt, men ser risker.

Regeringen vill få ner kostnaderna för sjukskrivningar. Därför väntas den lägga ett förslag om att såväl offentliga som privata arbetsgivare ska ta en större del av sjukskrivningskostnaderna från den första juli i sommar.
Enligt arbetslivsminister Hans Karlsson är utgångspunkten att genomföra det förslag som togs fram i de så kallade trepartssamtalen.

Redan idag betalar arbetsgivarna kostnaderna för sjukskrivningen de första 14 dagarna. Avsikten är att arbetsgivarna i fortsättningen också ska stå för 25 procent av kostnaden för längre heltidssjukskrivningar, medan längre sjukskrivningar på deltid även i fortsättningen betalas av staten.
Regeringens avsikt var först att detta bara skulle omfatta de offentliga arbetsgivarna. Förslaget drogs tillbaka, men kommer alltså åter och kommer att utökas också till privata arbetsgivare. Tanken är att speciella regler ska gälla för småföretagen.
–Jag tycker det är riktigt att arbetsgivarna får betala en större del av sjukkostnaden, åtminstone för den sjukfrånvaro som är arbetsrelaterad, säger Kjell Johansson, arbetsmiljöombudsman på Byggnads.
Han tycker det är rätt att villkoren är samma för offentliga och privata företag, men har svårt att dra några slutsatser om hur detta påverkar sjukfrånvaron i byggbranschen. Han tror inte att det minskar sjukfrånvaron, utan att det behövs mer förebyggande åtgärder.
Kjell Johansson ser en risk att det kommer att bli svårare för de som inte är fullt friska att få anställning på byggföretag, eftersom arbetsgivaren riskerar att dra på sig en kostnad.

Samma risk pekar Åke Johnson på. Han är arbetsmiljöansvarig på arbetsgivarorganisationen Sveriges Byggindustrier och mycket negativ till förslaget.
– Vi är direkt avvisande till att lägga ytterligare kostnader för sjukskrivningar på arbetsgivaren. Detta kan innebära mycket stora kostnader, eftersom företagen vid längre sjukskrivningar skulle betala 25 procent utan en bortre tidsgräns.

Annons
Annons
Annons
Annons

Du läser: Byggföretag ska betala mer för sjuka

Senaste byggnyheterna!

Få vårt nyhetsbrev

Anmäl dig