info

Vill du söka artiklar i papperstidningen?

Använd sökfunktionen i e-tidningen. Öppna e-tidningen

Annons
Annons

Byggföretag döljer sjukfrånvaro

Flera byggföretag redovisar inte sjukfrånvaron för byggnadsarbetarna i sin årsredovisning, trots att de är skyldiga att göra det. Skanska, och Peab, till exempel, redovisar bara sjukfrånvaron för anställda i sina moderbolag.

Skanska med cirka drygt 14 000 anställda i Sverige väljer att redovisa sjukfrånvaron endast i moderbolaget. Den totala sjukfrånvaron bland de 50 anställda blir då cirka 4,4 procent.
Inte heller i Peab med cirka 11 000 anställda, speglar siffrorna i årsredovisningen verkligheten i byggsektorn. Där redovisas siffror baserade på 33 personer i moderbolaget. Sjukfrånvaron blir då 0,1 procent.

Men det finns bolag som är betydligt utförligare i förra årets bokslut.
NCC redovisar sjukfrånvaron för cirka 10 000 yrkesarbetare och tjänstemän i Sverige och siffran är 4,6 procent. Men i ett pressmeddelande kompletterar också bolaget siffrorna ytterligare. Yrkesarbetarna, till exempel, har en sjukfrånvaro på 6,10 procent när både långtids- och korttidssjukfrånvaro är inräknad. Det innebär en minskning från cirka sju procent året innan.
JM har en av byggbranschens ambitiösaste årsredovisningar. JM har en sjukfrånvaro på 5,4 procent och det baseras på bolagets
2 398 anställda tjänstemän och byggnadsarbetare. Förra året låg långtidssjukfrånvaron bland byggnadsarbetarna på 4,6 procent och om man lägger till den korta sjukfrånvaron blir det uppskattningsvis en sjukfrånvaro på närmare sju procent.

Tanken bakom redovisningen av sjukfrånvaron var att få ett grepp om hur det ser ut på företagen, mot bakgrund av den höga sjukfrånvaron i landet. Men problemet är att det finns ett utrymme i regelverket för koncernerna att endast redovisa moderbolagens sjukfrånvaro, fast det inte var så det var tänkt.
Arbetslivsminister Hans Karlsson konstaterar att en del av företagen visserligen följer lagens bokstav, men inte dess anda. Han kommer att avvakta utvecklingen, men hoppas att företagen på eget initiativ ska bli bättre.
Idag är sjukfrånvaron bland Peabs cirka 7 000 byggnadsarbetare cirka sju procent, inräknat både den långa och korta frånvaron. Företaget tänker förbättra sin redovisning i nästa bokslut.
– Då ska vi visa sjukfrånvaron för hela Peab-koncernens tjänstemän och yrkesarbetare, säger Jonas Svantesson, vice vd i Peab. Också Skanska har uppgett att man ska se över och förbättra redovisningen.
Carina Vestrin, arbetsmiljöchef på NCC, tycker att reglerna om redovisningen borde varit tydligare från början. Då hade en jämförelse mellan bolagen blivit rättvisare.

Annons
Annons
Annons
Annons

Du läser: Byggföretag döljer sjukfrånvaro

Senaste byggnyheterna!

Få vårt nyhetsbrev

Anmäl dig