info

Vill du söka artiklar i papperstidningen?

Använd sökfunktionen i e-tidningen. Öppna e-tidningen

Annons
Annons

Byggföretag bröt mot avtal

Ett 90-tal byggföretag i Örebrotrakten bröt mot avtalet och saknade företagshälsa. Det upptäckte Byggnads i Örebro. Resultatet blev att cirka 200 byggnadsarbetare nu får gå på hälsokontroller.

Byggnads i Örebro misstänkte att många företag inte tecknat avtal om företagshälsa för sina anställda. Detta trots att arbetsmiljöavtalet i byggavtalet mellan arbetsgivare och fack säger att de anställda har rätt till företagshälsovård med hälsokontroller minst vart tredje år. Att vara ansluten till företagshälsovård är också ett sätt få grepp om arbetsmiljön i företagen och en grund för att arbeta förebyggande.

Begärde in kontrakt

Facket gick därför ut till medlemsföretag i Sveriges Byggindustrier och hängavtalsbundna företag.
– Vi begärde in kopior på vad de hade för avtal med företagshälsovården, berättar ombudsmannen Kenneth Svärd.
Ett 30-tal företag tecknade avtal direkt då de fick kännedom om kontrollen, men alla företagen fick ett halvår på sig att komma in med kontrakt. De som fortfarande inte skickat en kopia på något kontrakt efter den tiden kallade avdelningen till förhandling. Det rörde sig om mellan 60 och 65 företag som kallades. Dessa förhandlingar inleddes i månadsskiftet oktober/ november förra året.

Begärde skadestånd

Avdelningen begärde skadestånd för kollektivavtalsbrott på 1 200 kronor per anställd och år, två år tillbaka i tiden. Det företag som skulle betala mest fick betala 24 000 kronor. Företagen kunde dock hamna på lägre nivåer om de haft någon form av friskvård eller dylikt.
– Samtidigt begärde vi att företagen skulle teckna avtal om företagshälsa och det har gjort att cirka 200 personer nu har fått företagshälsovård, säger Kenneth Svärd.
Men alla de 60-talet företagen har inte tecknat avtal ännu, eller i varje fall inte lämnat bevis till avdelningen om att de har gjort det. Avdelningen gör därför en efterkontroll för att se hur många av företagen som levt upp till sina löften.
– Idag är det fortfarande cirka 15 företag som inte skickat in en kopia på sina avtal. Har de anställda fortfarande inte fått företagshälsa kallar vi företagen till förhandling och begär ett ännu större skadestånd, säger Kenneth Svärd.

Troligen vanligt problem

Han tror samma problem finns också på andra håll i landet.
– Det skulle förvåna mig om detta bara var ett problem i Örebro län. Det ser nog likadant ut överallt. Men de flesta företag har inte varit ovilliga att teckna företagshälsovård. De vet att de gjort fel, säger han.

Annons
Annons
Annons
Annons

Du läser: Byggföretag bröt mot avtal

Senaste byggnyheterna!

Få vårt nyhetsbrev

Anmäl dig