info

Vill du söka artiklar i papperstidningen?

Använd sökfunktionen i e-tidningen. Öppna e-tidningen

Annons
Annons

Byggfack i aktion mot nyliberalism

Världens byggfack deltar i dagarna i World Social Forum i Bombay. Mötet är en samlad attack mot barnarbete, kvinnoförtryck och usla arbetsvillkor.

I dagarna träffas byggfack från hela världen i Bombay, Indien. Det sker i World Social Forum, WSF, en rörelse som startades 2001 i Brasilien.
Rörelsen bildade som en motreaktion på det ekonomiska inflytande som nyliberala organisationer som Världsbanken, Internationella valutafonden och Världshandelsorganisationen (WTO) har på arbetsmarknad och levnadsvillkor i tredje världen.
WSF var också aktivt under det ekonomiska världsmötet som senare hölls i Cancun i Mexico.

Byggfacken representeras i Bombay av dess internationella organisation IBTU, med säte i Genève, där Anita Normark, tidigare internationell sekreterare på Byggnads, är generalsekreterare.
I Bombay deltar drygt 500 delegater från bygg-, träarbetar-, och skogsarbetarefack, samt ett stort antal representanter från andra fackförbund. WSF samlar dessutom ett stort antal deltagare från regeringar, politiska organisationer och andra grupperingar som på olika sätt är aktiva i globala sociala och politiska frågor.

De viktigaste fackliga frågorna vid mötet i Bombay är få till stånd avtal med multinationella företag så att anställda över hela världen garanteras anställningsvillkor in nivå med FN-organet ILO:s minimikrav.
Det gäller bland annat förbud mot barnarbete, rätt till utbildning, samt jämställdhet och förhandlingsrätt för kvinnor.

Kenneth Petterson
Annons
Annons
Annons
Annons

Du läser: Byggfack i aktion mot nyliberalism

Senaste byggnyheterna!

Få vårt nyhetsbrev

Anmäl dig