info

Vill du söka artiklar i papperstidningen?

Använd sökfunktionen i e-tidningen. Öppna e-tidningen

Annons
Annons

Byggettan tillbakavisar kritik

- Om Helpman Stockholm hade tecknat ett bemanningsavtal med oss direkt, hade det inte blivit några problem, säger ombudsmannen Lars-Göran Bromander på Byggettan, som förhandlade med Helpman innan företaget hamnade i kris.

Enligt företagets vd, Pelle Eriksson, beror problemen delvis på att Byggettan begärde central förhandling vid varje placering, vilket gjorde att man tappade kunder.
Byggettan tillbakavisar kritiken och menar att krånglet berodde på Pelle Erikssons ovilja att låta sina anställda gå på bemanningsavtalet.

Enligt bemanningsavtalet ska en uthyrd byggnadsarbetare ha samma betalning som motsvarande yrkesgrupp på arbetsplatsen där han befinner sig.
– Det är en grundbult i vårt tänkande att ingen ska tjäna mindre, än övriga på arbetsplatsen. LO-förbunden har gemensamt kommit överens med arbetsgivarna om ett sådant avtal. Det gäller i alla branscher, säger Lars-Göran Bromander.

Men Pelle Eriksson, vd på Helpman, menar att bemanningsavtalet inte passar i byggbranschen där det finns många olika prestationslönesystem.
– Vi vill hellre gå på bygg- och anläggningsavtalet. Våra anställda vill veta vad de får i lönekuvertet varje månad. De hoppar runt mellan olika arbetsplatser, med allt från ackord till bonussystem, som ger betalning först efter ett år, säger Pelle Eriksson, vd på Helpman.

Ombudsmannen Lars-Göran Bromander menar att det inte behöver vara svårare än att Byggettan, tillsammans med Helpman, var tredje månad räknar fram den genomsnittliga lönen på olika arbetsplatser och betalar ut överskottet till Helpmans anställda.
Nyligen förhandlade Bygettan fram en övergångsmodell inom ramen för bemanningsavtalet, som Pelle Eriksson på Helpman skrev under. Den innebär att byggnadsarbetarna får 125-135 kronor i timmen under kvartal 3, 2004. Därefter får de samma lön som gubbarna på arbetsplatsen, dock högst 140 kronor i timmen.
– Vid årsskiftet ska vi träffas och utvärdera detta, säger Lars-Göran Bromander.

Annons
Annons
Annons
Annons

Du läser: Byggettan tillbakavisar kritik

Senaste byggnyheterna!

Få vårt nyhetsbrev

Anmäl dig