info

Vill du söka artiklar i papperstidningen?

Använd sökfunktionen i e-tidningen. Öppna e-tidningen

Annons
Annons

Byggettan dömt för olovlig stridsåtgärd

Det var en olovlig stridsåtgärd när Byggettan uppmanade sina medlemmar att sluta arbeta på ett bygge i Stockholm, blockerat av Seko. Det konstaterar Arbetsdomstolen (AD).

Byggettan måste nu betala 25 000 kronor i skadestånd till Sveriges Byggindustrier (BI). De ska också ersätta hälften av BI:s rättegångskostnader på drygt 240 000 kronor.
Tvisten uppstod i samband med fackförbundets Sekos konflikt med BI våren 2004. Seko blockerade ett bygge på Liljeholmen i Stockholm där bara Byggnads medlemmar arbetade, dock på Sekos avtalsområde. Byggettans ombudsmän uppmanade sina medlemmar att lägga ner arbetet och åka in till kontoret för vidare information. En olovlig stridsåtgärd, ansåg arbetsgivarna Sh Bygg, eftersom att Byggnads inte tagit beslut om sympatiåtgärd.

Byggettan har hela tiden hävdat att deras medlemmar hade rätt att lägga ner arbetet. Motivet skulle vara deras rätt att hålla sig neutrala i konflikten och inte utföra konfliktsmittat arbete. Men AD gick på arbetsgivarnas linje. Rätten att hålla sig neutral är en individuell rätt. Uppmaningen att sluta arbeta riktades till hela kollektivet och är därför att betrakta som en stridsåtgärd.

Även Byggnads som förbund skall betala 25 000 i skadestånd till BI och ersätta den andra halvan av rättegångskostnaderna. Detta eftersom de enligt AD stött den olovliga stridsåtgärden genom att på sin hemsida skriva att medlemmarna ”inte skall arbeta” på byggen blockerade av Seko. Förbundet ersatte också Byggettan för den konfliktersättning avdelningen betalade ut till medlemmarna som lade ner arbetet på Liljeholmen.

Johan Sjöholm
Annons
Annons
Annons
Annons

Du läser: Byggettan dömt för olovlig stridsåtgärd

Senaste byggnyheterna!

Få vårt nyhetsbrev

Anmäl dig