info

Vill du söka artiklar i papperstidningen?

Använd sökfunktionen i e-tidningen. Öppna e-tidningen

Annons
Annons

Bygget farligare för äldre

Risken att råka ut för en allvarlig olycka på en byggarbetsplats stiger med åldern. Det är inte de unga, oerfarna som drabbas värst, visar ny forskning.

Det är Luleå tekniska universitet som förra året påbörjade ett forskningsprojekt om arbetsplatsolyckor i byggbranschen. Projektet fortsätter fram till år 2014, men redan nu, när cirka 30 procent av enkätsvaren kommit in, ser forskarna en tydlig tendens, skriver tidningen Byggindustrin.

Fyra gånger så stor risk
Siffrorna visar att det är fyra gånger så stor risk att drabbas, för någon som är över 59 år som för den som är under 25 år.
– Vi hade trott att yngre med bristande erfarenhet skulle vara mer drabbade. Nästan en fjärdedel av alla olyckor är halka och fall och man kan tänka att äldre har svårare att parera det. Dessutom kan ett fall som för en 20-åring inte ger någon skada göra det för en 60-åring, säger universitetsadjunkten Magnus Stenberg vid Luleå tekniska universitet, till tidningen Byggindustrin.

Bra inställning till säkerhet
Forskarna har skickat enkäter till 3500 olycksdrabbade som råkat ut för en allvarlig arbetsolycka under 2005, 2007, 2009, och 2011. Dessa får svara på frågor om omständigheterna runt händelsen.
I enkäten har personerna fått svara på hur säkerhetsmedvetna de är, om de följer säkerhetsrutinerna, använder skyddsutrustning och har en bra inställning till säkerhet. Där ligger de yngsta klart lägre än övriga yrkesgrupper, och för de yngsta skiljer det mellan de som har yrkesbevis och de som inte har det.

Inser att de inte hade koll
Men när det gäller frågor om den aktuella olyckshändelsen svara dock många av de äldre, att de inte alls var medvetna om riskerna vid olyckstillfället.
– Man kan tänka sig att personerna tror att de har koll men efteråt ser att ”jag var inte medveten”, säger Magnus Stenberg. Han menar att forskningen ställer nya krav på arbetsgivarna när det gäller hur byggprojekt ska bemannas och vilka personer som ska tilldelas olika arbetsuppgifter.

Annons
Annons
Annons
Annons

Du läser: Bygget farligare för äldre

Senaste byggnyheterna!

Få vårt nyhetsbrev

Anmäl dig