info

Vill du söka artiklar i papperstidningen?

Använd sökfunktionen i e-tidningen. Öppna e-tidningen

Annons
Annons

Byggbranschen svagare än väntat

Branschen går inte så bra som företagarna förväntat sig. Men under de närmsta månaderna räknar byggföretagen med ökad produktion, enligt Konjunkturinstitutets mätningar.

Konjunkturbarometern för augusti visar på ett oväntat svagt utfall för byggbranschens del. I juli uppgav närmare 60 procent av företagen att produktionen ökat de senaste månaderna, i augusti har den siffran sjunkit till 20 procent. Konjunkturinstitutet drar slutsatsen en halvårslång stadig produktionstillväxt har stagnerat. Samtidigt ökar sysselsättningen och företagen räknar med en ökad produktion under de kommande månaderna.
Den sammanlagda bedömningen av branschen blev något försämrad under augusti, men samtidigt ligger den fortfarande över det historiska genomsnittet. Orderstockarna uppges ha ökat något under de senaste månaderna, men inte så mycket som företagen hade väntat sig enligt tidigare mätningar. Mer än hälften av företagen uppger att orderstocken är för liten. Men även här väntas en positiv utveckling framöver.
Konjunkturbarometern är en rapport som varje månad publiceras av Konjunkturinstitutet. De frågar drygt 6000 företag från olika branscher om hur de upplever nuläget och vad de har för förväntningar framöver.

Jenny Berggren
Annons
Annons
Annons
Annons

Du läser: Byggbranschen svagare än väntat

Senaste byggnyheterna!

Få vårt nyhetsbrev

Anmäl dig