info

Vill du söka artiklar i papperstidningen?

Använd sökfunktionen i e-tidningen. Öppna e-tidningen

Annons
Annons

Byggbolag fuskar för att vinna konkurrensfördelar

Företag i byggbranchen bryter medvetet mot arbetsmiljön och andra regler. Orsaken är att de utan fusk riskerar att gå under.

Det är Arbetsmiljöverket som genomfört en omfattande kartläggning bland 3 200 arbetsgivare inom offentlig och privat sektor runt om i landet. Enligt rapporten så bryter vart fjärde byggbolag regler och föreskrifter för att vinna konkurrensfördelar. Det kan handla om att betala ut svarta löner, bryta mot regler om arbetsmiljön, anställda som arbetar för mycket övertid samt att de har arbetare utan giltigt svenskt arbetstillstånd.
– Människor ska inte utnyttjas och skadas. Det får inte vara så att företag som följer reglerna ska konkurreras ut av oseriösa aktörer som vinner kontrakt med dålig arbetsmiljö, säger Kicki Höök, som leder arbetet mot osund konkurrens på Arbetsmiljöverket.

Liten risk för upptäckt

Arbetsmiljöverkets granskning visar också att de som fuskar inte känner sig speciellt ängsliga över att bli upptäckta. Fyra av tio arbetsgivare bedömer att upptäcktsrisken är låg.
Branscherna som undersöktes var bygg, transport, hotell- och restaurang samt skogsbruk. En av frågorna som ställdes handlade om de konkurrerar genom att bryta mot regelverket på arbetsmarknaden. Och två sektorer utmärkte sig negativt – byggbranschen och transportsektorn.
Undersökningen är en del av en större satsning för att motarbeta osund konkurrens. Ett arbete som Arbetsmiljöverket gör tillsammans med flera andra myndigheter. Bland annat Skattemyndigheten, Ekobrottsmyndigheten och Polisen.

Annons
Annons
Annons
Annons

Du läser: Byggbolag fuskar för att vinna konkurrensfördelar

Senaste byggnyheterna!

Få vårt nyhetsbrev

Anmäl dig