info

Vill du söka artiklar i papperstidningen?

Använd sökfunktionen i e-tidningen. Öppna e-tidningen

Annons
Annons

Byggare trivs på jobbet – men inte med lönen

Byggnads medlemmar är nöjda med sitt jobb. De är också nöjda med kamratskapet på jobbet, arbetsgivaren och de sätt på vilket deras yrkeskunskaper tas till vara. Däremot är de missnöjda med lönen. Det visar Byggnads senaste medlemsenkät.

Under våren tillfrågades 508 medlemmar, varav 391 – 77 procent – svarade. En majoritet av de som svarade var 49 år eller yngre.
Enkäten görs två gånger per år sedan 1996. Vårens resultat följer i stort resultatet från tidigare enkäter.
Också nu får tidningen Byggnadsarbetaren och förbundets försäkringsenhet högst betyg. Även a-kassan får bra betyg av medlemmarna.
Däremot får förbundets opinionsbildning och löneförhandlingar sämre betyg.
Noteras bör att nära häften svarat ”vet ej” på frågan om vad de tyckte om förbundets helhetsverksamhet, och nära två tredjedelar svarade ”vet ej” på frågan om vad de tyckte om Byggnads studieverksamhet.
När det gäller inställningen till regeringen och politiken svarade cirka en tredjedel ”vet ej”.

Kenneth Petterson
Annons
Annons
Annons
Annons

Du läser: Byggare trivs på jobbet – men inte med lönen

Senaste byggnyheterna!

Få vårt nyhetsbrev

Anmäl dig