info

Vill du söka artiklar i papperstidningen?

Använd sökfunktionen i e-tidningen. Öppna e-tidningen

Annons
Annons

Byggarbetsgivare vill stoppa slöseri

Bara en femtedel av byggnadsarbetares arbetsdag består av direkt arbete. Resten av tiden försvinner i planering, förberedelser eller väntan på maskiner eller material.

Det framgår av en ny rapport från Sveriges Byggindustrier, BI. Rapporten – Slöseri i byggprojekt, behov av ett förändra synsätt –presenterades i går, tisdag, i avtalsrörelsens slutskede.
Rapporten innehåller flera förslag på hur slöseriet inom byggandet kan minskas med uppemot 50 procent.

Kostnaderna för synliga och dolda fel är stora, menar rapportförfattarna.
– De kostar mellan två och tio procent av byggkostnaderna att åtgärda, säger Per-Erik Josephson, forskade vid Chalmers tekniska högskola i Göteborg, en av författarna.
Stillastående maskiner, materialspill och väntan svarar också för en stor del av slöseriet. Alla yrkeskategorier som ingå i ett byggprojekt, såväl tjänstemän som yrkesarbetare har kartlagts. En byggnadsarbetare arbetar med produktion 15-20 procent av sin arbetsdag medan 45 procent går till förberedelser och 35 procent av tiden utgörs av väntan.

Kostnaden för olyckor och arbetsskador svarar för cirka tio procent av produktionskostnaderna för ett bygge.
En annan fördyrande faktor är den omfattande planeringsprocessen inför ett bygge.
– Varför ska det ta 2-5 år att ta fram en detaljplan när byggandet går betydligt snabbare, Ett annat område är det omfattade anbudsförfarandet med många aktörer, säger Per-Erik Josephson.
– Varför ska uppemot tio företag räkna på ett uppdrag, och ibland två gånger, fortsätter han.
Även byggavtalets nuvarande utformning och byggnadsarbetarnas ackordslönesystem ifrågasätts. Arbetsgivarna vill ändra på byggavtalet, dels när det gäller arbetstiden, dels när det gäller löneformerna.

Kenneth Petterson
Annons
Annons
Annons
Annons

Du läser: Byggarbetsgivare vill stoppa slöseri

Senaste byggnyheterna!

Få vårt nyhetsbrev

Anmäl dig