info

Vill du söka artiklar i papperstidningen?

Använd sökfunktionen i e-tidningen. Öppna e-tidningen

Annons
Annons

Byggandet fortsätter öka

Byggkonjunkturen är fortsatt stark och byggandet väntas öka mer än normalt. Det visar den senaste Konjunkturbarometern.

Byggföretagen förväntar sig en fortsatt stark ordertillväxt. Orderstockarna inom bygg- och anläggning väntas fortsätta växa de närmaste tre månaderna. Själva byggandet väntas också öka mer än normalt den närmaste tiden. Det gäller även sysselsättningen, men där är förväntningarna något lägre än tidigare.
I Konjunkturinstitutets barometer svarar 60 procent av företagen att deras orderstock ökat de tre senaste månaderna. Det är ett betydligt bättre än vanligt.
Också sysselsättningen har hittills ökat mer än normalt och 35 procent av byggföretagen uppger att det främsta hindret för ökat byggande är brist på arbetskraft.
Konjunkturbarometern publiceras varje månad av Konjunkturinstitutet. De frågar drygt 6 000 företag från olika branscher om hur de upplever nuläget och vad de har för förväntningar framöver.

Annons
Annons
Annons
Annons

Du läser: Byggandet fortsätter öka

Senaste byggnyheterna!

Få vårt nyhetsbrev

Anmäl dig