info

Vill du söka artiklar i papperstidningen?

Använd sökfunktionen i e-tidningen. Öppna e-tidningen

Annons
Annons

Bygg sämst på föräldraledighet

I byggsektorn råder en mindre positiv attityd till föräldraledighet, jämfört med andra branscher. Det tyder en undersökning från Försäkringskassan på, enligt uppgifter i tidningen Byggindustrin.

Hälften av byggarbetsgivarna som svarat på Försäkringskassans undersökning uppger att kulturen på deras arbetsplats är ”mycket tillåtande” för att män och kvinnor tar ut lika mycket föräldraledighet. I tjänstesektorn är motsvarande andel 79 procent och i vård- och omsorgssektorn 80 procent. Allltså betydligt högre. Det skriver tidningen Byggindustrin som tagit del av undersökningens resultat.
I undersökningen är det just de ovan nämnda tre sektorerna som undersökts. Attityderna till föräldraledighet tycks överlag kärvast i byggsektorn. Bland annat uppgav fjorton procent av byggarbetsgivarna att de inte alls eller endast till viss del är insatta i reglerna som gäller vid beviljande av föräldraledighet. I de andra sektorerna var motsvaranden andel sju respektive åtta procent.
Det finns en osäkerhet i materialet på grund av stort bortfall. Men 200 byggarbetsgivare har svarat och tendensen är tydlig jämfört med vård- och omsorgssektorn och tjänstesektorn. Bland annat ser byggarbetsgivarna som svarat inte föräldraledighet som en lika prioriterad HR-fråga som företagen i de andra sektorerna, de har också ett lägre intresse för att främja ett jämställt uttag av föräldraledighet.

Jenny Berggren
Annons
Annons
Annons
Annons

Du läser: Bygg sämst på föräldraledighet

Senaste byggnyheterna!

Få vårt nyhetsbrev

Anmäl dig