info

Vill du söka artiklar i papperstidningen?

Använd sökfunktionen i e-tidningen. Öppna e-tidningen

Annons
Annons

Bygg sämst på arbetsmiljö

Byggföretagen hade sämst kunskap om arbetsmiljö. De fick mest krav av alla företag vid en granskning som Arbetsmiljöverket gjort.

Under Europeiska Arbetsmiljöveckan, förra veckan, inspekterade Arbetsmiljöverket 1 300 arbetsplatser. Inspektörerna undersökte om arbetsgivare och chefer hade tillräcklig kunskap om arbetsmiljö, om risker och åtgärder. Chefernas kunskaper är viktiga eftersom de ska vara drivande i och ha ansvar för företagets arbetsmiljöarbete. Vidare granskade man vad de anställda kände till om risker och hur man undviker att skada sig.

Kräver förbättringar

Sämst var det ställt med kunskaperna i byggbranschen. Där fick 64 procent av företagen krav på åtgärder. Närmast kom därefter Transport som fick krav på åtgärder i 62 procent av fallen och därefter vård-och omsorg. I byggbranschen gjordes totalt 235 inspektioner.
Kampanjen riktade sig mot små och medelstora arbetsplatser. En majoritet av besöken gjordes på arbetsplatser med 10-20 anställda.
Totalt sett riktade Arbetsmiljöverket krav mot 53 procent av de undersökta företagen.

Annons
Annons
Annons
Annons

Du läser: Bygg sämst på arbetsmiljö

Senaste byggnyheterna!

Få vårt nyhetsbrev

Anmäl dig