info

Vill du söka artiklar i papperstidningen?

Använd sökfunktionen i e-tidningen. Öppna e-tidningen

Annons
Brandskyddsföreningen 980×240 V34

Bygg i toppen av löneligan

Lönen för arbetare inom byggsektorn fortsätter att ligga högt inom LO-sfären. Men de tappar jämfört med tjänstemännen på bygget.

Enligt LO-rapporten ”Lönerapporten 2017” tjänade en arbetare inom byggindustrin i genomsnitt 30 700 kronor i månaden 2016. En nivå som innebär att de tillhör de bäst betalda inom LO-sfären. Högst lön hade gruvarbetarna med ett snitt på 31 500 kronor i månaden. Medellönen för samtliga arbetare i landet hamnade på 25 800 kronor.De två branscherna som kom högst upp har en sak gemensam – de domineras av män. Längs ner på lönelistan hittar vi två sektorer där det arbetar många kvinnor – arbetare inom offentlig sektor. Så brukar listan se ut år efter år. Men det finns en ljusning i årets rapport.
Under de två senaste åren har kvinnorna ökat sin lön mer än männen, såväl i kronor som procent, vilket är första gången sedan 2007/2008. Kvinnorna har fått 1 510 kronor mer i månaden och männen 1 220 kronor.
Skillnaden mellan samtliga tjänstemän och arbetare blev större under förra året. De senaste två åren har tjänstemännen fått 4,5 procent i lönelyft. Arbetarna har fått 4,3 procent.Lönegapet mellan byggnadsarbetarna och tjänstemännen på kontoret på bygget hamnade på 10 000 kronor i månaden under 2016. Det innebär att tjänstemännen drar ifrån.
Året innan var skillnaden 8 600 kronor vilket innebär att arbetarna halkat efter ytterligare 1 400 kronor i månaden.

Tjänstemännens lön ökar snabbare
De senaste två åren har tjänstemännens löner ökat med 4,5 procent. Siffran för arbetarna är 4,3 procent. I pengar innebär det 1 660 kronor mer i månaden för tjänstemännen. Arbetarna har fått 1 070 kronor.

Arbetare i Norrbotten tjänar bäst
Snittet för arbetare i landet för två år sedan – 2015 – var 24 700 kronor i månaden. Högst lön hade arbetarna i Norrbotten med 25 600 kronor. I botten hittar vi Gotland med 23 900 kronor. Bland tjänstemännen toppar inte oväntat Stockholm med 35 600 kronor.

4 500 kronor mer till männen
Under 2016 tjänade kvinnor i snitt 29 900 kronor. Männens lön låg på 34 400 kronor. Det innebär att löneskillnaden är 15 procent.

Lönen ökar snabbast för – kvinnor
Under 2015 och 2016 har lönerna ökat mer för kvinnor än män. För kvinnorna var uppgången 5,3 procent och för männen 3,7 procent. I slantar handlar det om 1 510 kronor mer i månaden för kvinnorna och 1 220 kronor för männen.

Tjänstemännens löneryck
Tjänstemännen har dragit ifrån rejält sedan år 2000. Deras löner har ökat med 68 procent vilket motsvarar 15 400 kronor i månaden. Arbetarna har fått lönelyft på 9 500 kronor mer i månaden vilket är 58 procent.

arrow_forward Senaste nytt