info

Vill du söka artiklar i papperstidningen?

Använd sökfunktionen i e-tidningen. Öppna e-tidningen

Annons
Annons

Brottsutredning återupptas

Förundersökningen återupptas efter olyckan som ledde till Christian "Chrisse" Wikströms död. Det har överåklagare Göran Hellstrand beslutat.

Christian Wikström, 26 år, dog i maj 2011 efter ett trappras vid ett kontorsbygge på den nya Arenastaden i Solna.
I februari i år beslöt åklagaren Gunnar Jonasson att lägga ner förundersökningen om olyckan. Han ansåg sig inte kunna styrka brott, bland annat då det gäller arbetsgivarens roll eller orsaken till raset.
Men såväl Arbetsmiljöverket, som Christians mamma, Bittan Andersson, begärde en överprövning. De ansåg att så allvarliga fel begåtts som lett till olyckan, att brottsutredningen måste fortsätta. Samma syn har också överåklagare Göran Hellstrand vid åklagarnas Utvecklingscentrum i Malmö. Han anser att det finns skäl att tro att brott kan ha begåtts och har därför fattat beslutet om att förundersökningen ska återupptas.

Komplettera om riskbedömning

-Den bedömning som gjorts är att ärendet åter behöver tas upp för att kompletteras, säger kammaråklagare Lars Wilhelmsson.
Han är handläggare i ärendet och har gått igenom förundersökningen åt överåklagaren inför beslutet. Bland annat har de då saknat en närmare utredning om vilken riskbedömning som gjorts eller som borde ha gjorts.
Närmast kommer utredningen att gå över till en ny åklagare på Riksenheten för miljö- och arbetsmiljömål. Först när arbetet där är klart kommer ett beslut att fattas om det blir åtal eller inte. Det kan dröja flera månader, bland annat eftersom det rör sig om ett stort utredningsmaterial.

Hoppas hitta ansvarig

Bittan Andersson, Christian Wikströms mamma, är nöjd med att utredningen nu fortsätter om olyckan som tog hennes sons liv.
– Det är så många konstigheter som måste utredas vidare. Nu tror och hoppas jag att det kommer att gå vägen. Att någon kommer att stå ansvarig för att detta kunde ske, säger hon.
Christian Wikström var montör och anställd av en underentreprenör på bygget. Han stod på tionde våningen i ett av husen till kontorsbygget när olyckan hände. En kran hade precis lagt på en förtillverkad betongdel till trappan, då trappdelarna rasade med en dominoeffekt. Christian Wikström föll 28 meter. Han hamnade delvis under rasmassorna och avled senare av sina skador.
De brottsmisstankar som nu utreds gäller arbetsmiljöbrott genom vållande till annans död eller vållande till kroppsskada.

Annons
Annons
Annons
Annons

Du läser: Brottsutredning återupptas

Senaste byggnyheterna!

Få vårt nyhetsbrev

Anmäl dig