info

Vill du söka artiklar i papperstidningen?

Använd sökfunktionen i e-tidningen. Öppna e-tidningen

Annons
Annons

Brister på två av tre byggarbetsplatser

En granskning av 550 byggarbetsplatser visar på stora brister. 15 fick omedelbart förbud. Ett 20-tal har gått vidare till åtalsprövning. - Resultatet väcker oro, säger Maud Granström, bygginspektör på arbetsmiljöverket i Luleå.

Det var under juni som arbetsmiljöverket gjorde en omfattande granskning av landets byggarbetsplatser. Inspektionerna var en del i en EU-kampanj där bland annat fallrisken, lyftanordningar och samordningsansvaret skulle kontrolleras på byggarbetsplatser inom hela EU.
I Sverige granskades 550 byggen, cirka 360 av dem fick anmärkningar. De flesta för att det fanns brister i fallskyddet.
På 15 arbetsplatser stoppades arbetet omgående i samband med inspektion.
– På det här arbetsplatserna var det fara för liv och troligen berodde det på att det fanns risk för att någon skulle falla ner från högre höjd, säger Maud Granström.
Ett 20-tal inspektioner har gått vidare till åtalsprövning. Det handlar bland annat om att det saknades arbetsmiljöplan och man använde maskiner som inte är besiktigade.
Flera av de arbetsplatser som granskades i juni kan räkna med ett nytt besök från inspektionen nu under hösten.
– Vi räknar med att arbetsgivarna rättat till bristerna, säger Maud Granström.

Annons
Annons
Annons
Annons

Du läser: Brister på två av tre byggarbetsplatser

Senaste byggnyheterna!

Få vårt nyhetsbrev

Anmäl dig