info

Vill du söka artiklar i papperstidningen?

Använd sökfunktionen i e-tidningen. Öppna e-tidningen

Annons
Annons

Brister på arbetsmiljöplaner

Många arbetsmiljöplaner brister i kvalité.

-Tyvärr är en stor del av arbetsmiljöplanerna vi sett inte ens värda namnet, säger Kjell Johansson, arbetsmiljöombudsman på Byggnads.
Under de två senaste veckorna har Byggnads avdelningar gjort omfattande arbetsmiljökontroller på byggen runtom i landet. En av uppgifterna har varit att titta på byggarbetsplatsernas arbetsmiljöplaner. Kjell Johansson har börjat få in rapporter från olika håll i landet.
Ett problem är att det på vissa byggen inte finns någon arbetsmiljöplan alls. Där planerna finns har de ofta en dålig kvalité. Kjell Johansson är kritisk till innehållet.
– Många har förstått att de måste ha en arbetsmiljöplan men använder den inte som det är tänkt. De är väldigt allmänt hållna, istället för att man går igenom riskerna på den egna arbetsplatsen ordentligt, så att det verkligen blir ett redskap i säkerhetsarbetet.
Ett exempel är Stockholm.
– Preliminärt sett har väl två tredjedelar av de arbetsplatser vi besökt haft arbetsmiljöplaner. Men en stor del av dem håller en dålig kvalité, säger Hugo Carlsson, Byggettan.
En arbetsmiljöplan ska innehålla regler som gäller byggarbetsplatsen, beskrivning av hur arbetsmiljöarbetet ska organiseras och en riskanalys för arbeten med särskild risk och uppgifter om hur de ska hanteras.
Arbetsmiljöveckan har visat att det är brister i skyddet ute på arbetsplatserna och att en stor del av maskinparken på byggena börjar bli för gammal. Men den visar också en intressant koppling mellan arbetsmiljö och lön, enligt Kjell Johansson.
– Generellt sett har vi sett att det finns en koppling mellan bra arbetsmiljö och hög förtjänst. En teori får väl vara att ett bra, välplanerat bygge där man tar hänsyn till byggnadsarbetarna också lönar sig bra.

Annons
Annons
Annons
Annons

Du läser: Brister på arbetsmiljöplaner

Senaste byggnyheterna!

Få vårt nyhetsbrev

Anmäl dig