info

Vill du söka artiklar i papperstidningen?

Använd sökfunktionen i e-tidningen. Öppna e-tidningen

Annons
Annons

Brister i datablad om kemikalier

Säkerhetsdatabladen har ofta stora brister då det gäller att beskriva risker och hur produkten ska användas. Det visar en ny, stor undersökning som flera myndigheter gjort på avfettningsmedel i industrin. Också i byggbranschen finns liknande problem.

– Leverantörerna måste bli bättre på att beskriva riskerna vid användning av deras kemiska produkt och på att tala om hur man ska bete sig på arbetsplatsen och vilket skydd man ska använda, berättar Marie Cardfelt, från arbetsmiljöverket. Verket har tillsammans med kemikalieinspektionen och räddningsverket granskat säkerhetsdatablad för olika avfettningsmedel. 30 leverantörer av totalt 200 avfettningsmedel ingick i granskningen. Bara en klarade sig utan anmärkning. På 21 användarföretag, främst i metallindustrin, gjordes inspektioner. Endast fyra klarade sig utan krav.

Testet var också ett sätt att undersöka hur myndigheterna klarar av att inspektera säkerhetsdatablad, utifrån flera aspekter än bara innehållet i en produkt. Man har tidigare inte inte haft tonvikten på användarnas behov av information när man inspekterat. Men detta ska ändras.

I byggbranschen förekommer ofta klagomål på säkerhetsdatabladen. På att förklaringarna om risker är ofullständiga och på att det inte framgår tydligt hur man ska arbeta med produkten och hur man ska skydda sig.
– I byggbranschen används mycket kemikalier och arbetsförhållandena gör det särskilt viktig med en tydlig information om hur man ska arbeta med produkterna, säger Marie Cardfelt.

Annons
Annons
Annons
Annons

Du läser: Brister i datablad om kemikalier

Senaste byggnyheterna!

Få vårt nyhetsbrev

Anmäl dig