info

Vill du söka artiklar i papperstidningen?

Använd sökfunktionen i e-tidningen. Öppna e-tidningen

Annons
Annons

Bristande riskbedömning bakom vägras

Jordskredet utmed ett ombyggnadsområde på E6:an i Bohuslän 2006 berodde på brister inom riskbedömning, ledning, styrning och uppföljning. Det slår Statens Haverikommission fast i en rapport som riktar kritik mot bland andra huvudentreprenören Peab.

Kvällen den 20 december 2006 inträffade jordskredet utmed en ungefär en halv kilometer lång sträcka vid Munkedal i Bohuslän. Det drabbade 28 personer som åkte bil på den utsatta vägsträckan, några av dem fick fysiska skador. I området pågick arbete med att bygga om E6:an till motorväg.

Statens Haverikommission slår nu fast att skaderisken i området hade underskattats, bland annat på grund av brister i riskbedömning och ledning. Den direkt utlösande anledningen till jordskredet var att för tunga fyllnadsmassor deponerats längs delar av den nya vägen.
Massorna, som låg där tillfälligt, skapade ett för stort tryck. De var avsedda att senare användas i en tryckbank, alltså en fyllning som stabiliserar vägbankens slänt. Men enligt kommissionens rapport hade vägen dessutom projekterats med mer tryckbank än vad som visat sig lämpligt, med hänsyn till områdets stabilitet, i den tidigare planeringen.

Kommissionen riktar kritik mot såväl byggherren Vägverket som projektören och entreprenörerna. Huvudentreprenör var Peab.
I rapporten konstateras att det varit svårt att få belägg för att vare sig byggherre, projektör eller entreprenör har arbetat fullt ut enligt sina egna krav på hur olyckor ska förebyggas. ”Det fanns brister i samtliga säkerhetsfunktioner” skriver rapportförfattarna, och preciserar med bland annat bristfälliga bedömningar. Vidare konstateras att verksamheten framstår som alltför personberoende, i stället för att vara baserad på en genomtänkt och erfarenhetsbaserad systemtilllämpning.

Jenny Berggren
Annons
Annons
Annons
Annons

Du läser: Bristande riskbedömning bakom vägras

Senaste byggnyheterna!

Få vårt nyhetsbrev

Anmäl dig