info

Vill du söka artiklar i papperstidningen?

Använd sökfunktionen i e-tidningen. Öppna e-tidningen

Annons
Annons

Brist på byggfolk hot mot bostäder

Stockholms politiker har höga ambitioner när det gäller bostadsbyggandet framöver. Siktet är inställt på 140 000 nya bostäder fram till 2030. Men brist på byggnadsarbetare kan grusa planerna.

Stockholms Byggmästarförening och Fastighetsägarna i Stockholm skriver i en rapport att bristen på personal till byggbranschen kan förhindra byggandet av nya bostäder i huvudstaden. I en enkät har 200 byggbolag fått svara på frågor om kommande behov av personal och vilken kompetens de ska ha. Och fyra av fem av de företagen svarar att de redan idag har svårt att hitta personal för arbetsuppgifterna. Det gäller såväl tjänstemän som yrkesarbetare. Och detta problem finns alltså redan nu, innan de stora den stora bostadssatsningen kommit igång. Och på enkätfrågan – hindrar arbetskraftsbrist möjligheten att bygga bort bostadsbristen i Stockholm stad till 2030? – svarade 69 procent av byggbolagen ja.
– Jag tror att det blir väldigt svårt att nå målet om 140 000 bostäder om inte byggsektorn får in mer folk, säger Elisabeth Martin, vd för Stockholms Byggmästarförening.

Få unga vill in i branschen

I rapporten lyfts det fram två orsaker till bristen på arbetskraft. Dels att dagens unga visar litet intresse för att jobba i branschen, dels att det finns många äldre i byggsektorn vilket leder till stora pensionsavgångar framöver. Detta i kombination med att bostadsbyggande kräver mycket personal gör att det framöver befaras bli brist på personal i branschen.

Annons
Annons
Annons
Annons

Du läser: Brist på byggfolk hot mot bostäder

Senaste byggnyheterna!

Få vårt nyhetsbrev

Anmäl dig