info

Vill du söka artiklar i papperstidningen?

Använd sökfunktionen i e-tidningen. Öppna e-tidningen

Annons
Annons

Brett folkligt stöd enligt Sifo

Byggnads förslag om ett huvudentreprenöransvar i kollektivavtalet har stöd bland både allmänheten och bland små och medelstora byggföretag. Det visar en ny Sifoundersökning.

I onsdags presenterade LO och Socialdemokraterna tiopunktsprogrammet ”ordningsregler på svensk arbetsmarknad”. I topp på listan står att riva upp Lavallagen, men socialdemokraterna och LO föreslår också en lagstiftning om huvudentreprenörernas ansvar i hela entreprenadkedjan, man nämner ansvar för avtalsenliga löner och att skatt ska betalas in.

Behöver monderniseras

Enligt tre Sifoundersökningar som gjorts under hösten anser åtta av tio att huvudentreprenörsansvaret ska införas i kollektivavtalet.
– Arbetsgivarsidan pratar ofta om att våra kollektvivavtal behöver moderniseras. Det är precis vad ett huvudentreprenörsansvar handlar om. Att se till att huvudentreprenören tar ansvar för att kollektivavtalet och gällande avtal efterlevs på bygget. Det borde vara en självklarhet, säger Johan Lindholm, ordförande i Byggnads i ett pressmeddelande.

78 procent svarade ja

I två av Sifo-undersökningar har allmänheten tillfrågats och i en har små och medelstora byggfrågor tillfrågats om huvudentreprenörsansvaret. En av frågorna till allmänheten var: Anser du att ett så kallat huvudentreprenörsansvar ska införas i kollektivavtalet. På denna fråga svarade 78 procent ja.
I undersökningen intervjuades också 300 företag, verksamma i Sverige med mellan 1 och 49 anställda. Intervjupersonerna hade en ledande befattning i företaget.

Huvudentreprenörsansvar bör införas

I denna undersökning svarade 52 procent av företagen att ett huvudentreprenörsansvar bör införas, 35 procent ansåg inte det. Tendensen var att ju större företag, desto mer tveksamhet. 43 procent tyckte också att det var viktigt att ett huvudentreprenörsansvar infördes. Undersökningen till allmänheten är baserad på 1000 telefonintervjuer under perioden 16-19 september 2013.

Annons
Annons
Annons
Annons

Du läser: Brett folkligt stöd enligt Sifo

Senaste byggnyheterna!

Få vårt nyhetsbrev

Anmäl dig