info

Vill du söka artiklar i papperstidningen?

Använd sökfunktionen i e-tidningen. Öppna e-tidningen

Annons
Annons

Bra samtalsklimat i avtalsförhandlingar

Avtalsförhandlingarna är i full gång. Byggnads och Sveriges Byggindustrier har träffats vid en rad tillfällen sedan i slutet av januari. Samtalstonen är fortfarande bra mellan parterna.

Sveriges Byggindustrier och Byggnads har mött ett antal gånger sedan de utväxlade krav i slutet av januari för att få till ett nytt byggavtal. Parterna träffas en gång i veckan och i går var det dags för en ny runda.
– Nu är det mycket diskussioner utifrån villkorsförändringar. Det kan handla om allt från graviditetspeng, arbetstidsförkortning och hantering av underentreprenörer, säger Torbjörn Hagelin, avtalssekreterare i Byggnads.

Läs mer:
Detta kräver Byggnads
Läs mer: BI vill frysa grundlönen

Vi har olika uppfattningar

Bägge parter har betonat att de vill att avtalsförhandlingarna ska bli lugn och drivas i en samförståndsanda, eftersom avtalsförhandlingarna tidigare år varit utdragna och konfliktfyllda.
– Det är ett bra klimat, sedan har vi alltid frågor där vi har olika uppfattningar. Så är det alltid, säger Torbjörn Hagelin, avtalssekreterare på Byggnads.
Även Sveriges Byggindustrier anser att samtalstonen är god.
– Det är konstruktiva diskussioner och de går sin gilla gång. Det finns ett gott klimat och vi har närmat oss varandra i olika typer av frågeställningar. Vi är lösningsorienterade på bägge sidor, säger Mats Åkerlind, förhandlingschef på Sveriges Byggindustrier.

Läs mer:
Avtalsrörelsen är igång

6F ska tillsätta en utredning

I onsdags gick 6 F, där Byggnads är ett av förbunden, ut med debattartikel i Svenska Dagbladet, där man kritiserar den lönebildningsmodell som finns i dag, det vill säga att exportsektorn ska sätta ”märket” för hela arbetsmarknaden. I debattartikeln tar man bland annat upp att tjänstemännen gynnas av Industriavtalet och att klyftorna kommer att öka mellan män och kvinnor. 6 F ska nu tillsätta en utredning, där man ska titta på en alternativ lönebildningsmodell.

Ingen enkel frågeställning

– Utredningen ska ses om en möjlighet att utveckla den svenska lönebildningsmodellen på sikt så att den möter framtidens utmaningar, säger Johan Lindholm, ordförande i Byggnads
Mats Åkerlind, förhandlingschef på Sveriges Byggindustrier, kommenterar debattartikeln så här:
– Det är ingen enkel frågeställning, men vi har svårt att se något alternativ. Det finns inget skäl att ändra lönebildningsmodellen, att lämna den konkurrensutsatta industrin som märkessättare, säger Mats Åkerlind, förhandlingschef på Sveriges Byggindustrier.

Byggnads kräver löneökningar på 2,8 procent med ett lägsta garanterat kronpåslag om 672 kronor per månad, i enlighet med LO:s samordning.
Byggnads krav handlar bland annat om huvudentreprenörsansvar, lika lön för utländsk arbetskraft och bättre villkor för gravida.
Sveriges Byggindustrier kräver bland annat fryst grundlön, flexibla arbetstider och minskad administration för företagen.

Annons
Annons
Annons
Annons

Du läser: Bra samtalsklimat i avtalsförhandlingar

Senaste byggnyheterna!

Få vårt nyhetsbrev

Anmäl dig