info

Vill du söka artiklar i papperstidningen?

Använd sökfunktionen i e-tidningen. Öppna e-tidningen

Annons
Annons

Böter efter svår fallolycka

Snickaren störtade nära fem meter och skadades allvarligt. Chefen har nu dömts för arbetsmiljöbrott till böter på 12 000 kronor och företaget till företagsbot.

Det var i september 2011 som snickaren föll vid arbete på ett villabygge i Roslagens skärgård. Arbetarna höll på med att spika råspont som de lade takpapp över. Olyckan hände då snickaren steg bakåt på papp som det inte fanns någon råspont under och som lagts ut som skydd eftersom vädret var ostadigt. Han störtade med huvudet rakt ner i betonggolvet. Fallet var 4,6 meter och han skadades allvarligt.
Nu har Norrtälje tingsrätt i en dom slagit fast att arbetsgivaren, företagets ägare, är skyldig till arbetsmiljöbrott. Han döms till dagsböter på 12 000 kronor. Företagets åläggs en företagsbot på 150 000 kronor.

Allvarliga fel på skyddet

Arbetsgivaren har begått en rad felaktigheter, menar Norrtälje tingsrätt. Ingen arbetsmiljöplan var upprättad, det fanns inget fallskydd vid takarbetet och heller ingen säkerhetslina på arbetsplatsen. Någon kontinuerlig riskbedömning av arbetet hade heller inte gjorts. Tingsrätten pekar på de långtgående skyldigheter som arbetsgivare enligt arbetsmiljölagen har, för att hindra att arbetstagare utsätts för olycksfall.
Åklagaren ville att brottet skulle betraktas som grovt, med tanke på bristerna i arbetsmiljön och de allvarliga skadorna. Men den linjen går inte tingsrätten på i sin dom.

Annons
Annons
Annons
Annons

Du läser: Böter efter svår fallolycka

Senaste byggnyheterna!

Få vårt nyhetsbrev

Anmäl dig