info

Vill du söka artiklar i papperstidningen?

Använd sökfunktionen i e-tidningen. Öppna e-tidningen

Annons
Annons

Bostadsbyggandet väntas öka 2017 och 2018

Bostadsbyggandet fortsätter att öka i år och nästa år enligt Boverkets nya undersökning. Trots att byggandet ökar bedömer 75 procent av landets kommuner att det kommer finnas för få bostäder tre år framöver.

Enligt undersökningen råder det bostadsbrist i 255 av Sveriges 290 kommuner, vilket är en ökning med 15 stycken sedan förra året. 34 kommuner anger att man har en balans i bostadsmarknaden, endast Övertorneå kommun har ett överskott. I Örebro, Helsingborg och Kristianstad kommun har man balans på bostadsmarknaden, men det behöver inte betyda att det råder balans i hela kommunen eller för alla grupper. Gemensamt för de tre kommunerna är att det har påbörjats flera bostäder de senaste året och byggandet förväntas fortsätta att öka.

Kraftig ökning sedan förra året

2016 påbörjades preliminärt 67 300 bostäder i landet, en ökning med 30 procent jämfört med förra året. Framför allt ökar byggandet i Storstockholm enligt Boverket.
Bostadsbyggandet bedöms att fortsätta öka men i en lägre takt de kommande två åren. Enligt prognosen väntas 72 000 bostäder att påbörjas 2017 och 74 500 bostäder under 2018. I Storgöteborg väntas byggandet öka mest.

Stor behov till 2025

Enligt boverkets bedömning finns det behov för 710 000 nya bostäder i hela landet fram till 2025. Men om byggtakten fortsätter som idag kommer man inte att nå det målet – lång ifrån.

Kaj Söderin
Annons
Annons
Annons
Annons

Du läser: Bostadsbyggandet väntas öka 2017 och 2018

Senaste byggnyheterna!

Få vårt nyhetsbrev

Anmäl dig