info

Vill du söka artiklar i papperstidningen?

Använd sökfunktionen i e-tidningen. Öppna e-tidningen

Annons
Annons

Borrningen av Hallandsås står stilla

Den nya tunnelborrmaskinen Åsa skulle jobba för fullt i början av nästa år. Så blir det nu inte. Den hundraprocentiga driften är uppskjuten ännu en tid.

– Vi kan i dagsläget inte säga när vi kommer igång igen. Det kan dröja några veckor och det kan dröja några månader. Det beror helt på hur förstärkningsarbetet går, säger Nellie Thronée, informatör på Banverket.
Det är SkanskaVinci som har entreprenaden på bygget.

Problemen har dykt
upp nu under hösten när tunnelborrmaskinen Åsa har provkörts. Arbetet pågår i den så kallade södra randzonen, vid den södra tunnelmynningen, mellan Förslöv och Grevie, som bitvis består av mycket dåligt berg. Man har hela tiden behövt förstärka berget, och nu är det så omfattande förstärkningar som måste göras att borrandet står helt stilla.
– Berget är så väl undersökt att vi vet ganska bra hur det ser ut och vad som väntar, men exakt vet man inte förrän man väl är där. Det kan vara fem meter väldigt bra berg och sedan följer två meter av dålig kvalitet, säger Nellie Thronée.

I första hand
är det berget ovanför borrhuvudet som ska förstärkas. Till det använder man tätningsmedlet Carbopur, som redan är godkänt och som används för att täta vattenläckor i tunneln.
– Det hade gått att borra vidare, men det var så mycket berg som rasade att vi valde att ställa maskinen och förstärka runt om först. Det är en säkerhetsfråga, säger Nellie Thronée.

Eftersom maskinen inte
är intrimmad, kan den ännu inte användas fullt ut. Bland annat kan man ännu inte använda det slutna läget, där maskinen trycksätts, vilket är den bästa metoden för att komma igenom svaga berg.
Enligt Banverket ska uppskjutandet av starten inte påverka byggets slutdatum. 2012 ska de första tågen rulla genom tunnlarna, vilket betyder att det ska vara färdigborrat 2011.

Ända sedan byggstarten 1993 har Hallandsåsbygget följts av miljöskandaler.
I helgen drabbades det av ännu ett utsläpp, som grumlade en bäck i närheten.
Enligt Banverkets miljöexperter är utsläppet ofarligt och berodde på ett strömavbrott. Av misstag leddes vatten ut i dammar som inte var färdigbyggda istället för till byggets reningsverk. En ventil borde ha slagit igen och hindrat utsläppet.

Annons
Annons
Annons
Annons

Du läser: Borrningen av Hallandsås står stilla

Senaste byggnyheterna!

Få vårt nyhetsbrev

Anmäl dig