info

Vill du söka artiklar i papperstidningen?

Använd sökfunktionen i e-tidningen. Öppna e-tidningen

Annons
Annons

Bokslut: 99 miljoner i förlust för Byggnads

Byggnads förbundskontor gick back med 99 miljoner under förra året. En stor del av underskottet utgörs av engångsavsättningar till pensionsstiftelsen. Det visar siffror från Byggnads bokslut 2006.

Antalet yrkesverksamma medlemmar 2006-12-31 var 93 868.
Det totala medlemsantalet var 127 438, vilket är en minskning med 799 medlemmar från 2005.
Resultatet av den ideella verksamheten, som finansieras av medlemsavgifter, var minus 99 miljoner 2006.

Resultatet belastades med en särskild avsättning till Byggnads pensionsstiftelse som uppgick till 37 miljoner, inklusive kostnad för särskild löneskatt. Förbundskontoret förvaltar pensionerna åt både förbundets- och avdelningarnas funktionärer.
Om man tar hänsyn till detta, samt lokalhyra och opinionsbildning, som ska täckas av kapitalavkastningen, så kvarstår ett underskott på cirka 45 miljoner.

Fastighetsförvaltningen redovisar en förlust efter avskrivningar på 3,8 miljoner.
De finansiella investeringarna gav en rejäl vinst och uppgick till 171 miljoner kronor, vilket omfattar realiserade vinster och förluster, utdelningar, räntor samt nedskrivningar.
Förbundets egna kapital var cirka 1,9 miljarder vid årets slut.
Förbundskontoret ska under kongressperioden arbeta för att minska den årliga kostnadsmassan med 20 miljoner kronor.
Byggnads 29 avdelningar är egna juridiska personer med egen ekonomi. Varje avdelning lämnar egen verksamhetsberättelse.

Annons
Annons
Annons
Annons

Du läser: Bokslut: 99 miljoner i förlust för Byggnads

Senaste byggnyheterna!

Få vårt nyhetsbrev

Anmäl dig