info

Vill du söka artiklar i papperstidningen?

Använd sökfunktionen i e-tidningen. Öppna e-tidningen

Annons
Annons

BI vill frysa grundlönen

Fryst grundlön, flexibla arbetstider och minskad administration för företagen. Detta kräver Sveriges byggindustrier av det nya byggavtalet.

Löner
BI vill utöka möjligheten att träffa lokala löneöverenskommelser. Syftet ska vara att ”att främja företagens konkurrenskraft och trygga jobben och medarbetarnas utveckling”.
BI berör också frågan om ackordets ställning. Om en riskanalys på ett specifikt bygge visar att prestationslön riskerar att leda till fler arbetsskador ”måste parterna vara överens om att förorda och rekommendera andra lönemodeller”.
BI konstaterar också att byggavtalets lägstalön för yrkesarbetare överskrider de genomsnittliga lägstalönerna inom LO. Detta skapar ”en alltför hög tröskel för att anställa ungdomar, långtidsarbetslösa och nyanlända” och grundlönen behöver därför ”frysas på nuvarande nivå under en längre period”.
I ett mer diffust formulerat yrkande uttrycker BI önskemål om att ”den flora av kompetensbaserade tillägg som båda parter vet är rådande praxis” formaliseras i byggavtalet. Som exempel tar BI lagbasersättning och ersättning för dubbla yrkesbevis och skriver att det vore rimligt om ”företagen även får möjlighet att premiera ansvarstagande, kompetens och yrkeskunnande”.


LÄS MER: Detta kräver Byggnads

Arbetstider
Arbetstiderna måste förändras för att stärka företagen konkurrenskraft, anser BI. Enligt nuvarande regler är den ordinarie arbetstiden 06.45‒16, exklusive raster. BI vill se ökad flexibilitet genom att arbetsgivaren får möjlighet att förlägga arbetsdagen inom tidsspannet 06‒18. Den totala arbetstiden ska inte förlängas.
BI menar också att beställare ”ställer allt högre krav på en störningsfri vardag” och vill öppna ”en naturlig dialog” med de lokala MB-grupperna om att förlägga arbetstiden till klockan 24‒05. Överenskommelse om sådant nattarbete ska kunna tecknas för högst en månads tid.

Enklare arbetsplatsanmälan
Att företagen ska skicka in arbetsplatsanmälningar till Byggnads regioner innebär onödig administration och kostnader, menar BI. Arbetsgivarorganisationen vill istället se en modell där detta sköts i kontakt med den lokala MB-gruppen, vilket BI också menar kommer att stärka de fackligt förtroendevaldas ställning.

Huvudsaklighetsprincip
I dag kan en arbetstagare utföra arbete som faller in under flera olika kollektivavtal på samma arbetsplats. Detta skapar oreda och orsakar onödig administration för företagen, hävdar BI och förordar att det avtal under vilket arbetet huvudsakligen utförs ska omfatta allt arbete på arbetsplatsen. BI föreslår att en arbetsgrupp med berörda fackförbund får utreda frågan.

In- och utlåning
I dag kan en arbetstagare, om hen själv säger ja, lånas ut till en arbetsgivare i upp till två veckor utan att beslutet måste föregås av facklig förhandling. BI vill utöka denna låneperiod till tolv veckor.

Stärka byggavtalet
Färre företag går in i BI och facket tappar medlemmar. Detta hotar byggavtalets ställning och ökar grogrunden för osund konkurrens. En arbetsgrupp föreslås få i uppdrag att titta på hur kollektivavtalets ställning kan stärkas.

Kompetensförsörjning
Byggsektorn skriker efter arbetskraft och ett led i att tillgodose behovet är att bli bättre på integration, mångfald och att möta dem som står långt från arbetsmarknaden. BI föreslår en ökning av ”våra attityd- och informationsåtgärder” men ger i övrigt inga konkreta besked om hur detta partsöverskridande intresse ska regleras i byggavtalet.

Annons
Annons
Annons
Annons

Du läser: BI vill frysa grundlönen

Senaste byggnyheterna!

Få vårt nyhetsbrev

Anmäl dig