info

Vill du söka artiklar i papperstidningen?

Använd sökfunktionen i e-tidningen. Öppna e-tidningen

Annons
Annons

Bevakningsavtal mot istappar

Plåtfirmorna har nu öppnat för att teckna bevakningsavtal med fastighetsägare som innebär att de tar ansvar för bevakningen. Men Plåtslageriernas riksförbund (PLR) tror att få plåtfirmor väljer sådant avtal.

PLR och fastighetsägarna i Stockholm har nu tagit fram ett nytt snöröjningsavtal där plåtfirmorna tar ansvar för bevakning av yttertak. Nyheten i det nya bevakningsavtalet är förstärkta regler för skydd mot fallrisker för de som skottar på taken.
Bevakningsavtal var vanliga tidigare men efter en svår olycka 2002, då en 14-årig pojke dödades av en istapp, har plåtfirmorna i stället tecknat så kallade avropsavtal. Avropsavtalen innebär att fastighetsägaren har ansvar för att slå larm när det är dags för skottning.

Den rättsliga prövningen efter olyckan 2002 avslutades i våras i högsta domstolen (HD). HD slog fast att det var plåtslageriet som hade ansvaret när ett bevakningsavtal var tecknat. Roger Kiejstut, vd på PLR, tror att få plåtfirmor kommer att teckna bevakningsavtal.
– Majoriteten väljer nog att fortsätta med avropsavtal, säger han.
Fastighetsägarna i Stockholm har infört en så kallad istappstelefon som polis allmänhet kan använda för att uppmärksamma fastighetsägare på risker för is- eller snöras. Dessutom kan fastighetsägarna teckna avtal med företaget Jourmontör för att få snabb hjälp med avspärrningar.

Annons
Annons
Annons
Annons

Du läser: Bevakningsavtal mot istappar

Senaste byggnyheterna!

Få vårt nyhetsbrev

Anmäl dig