info

Vill du söka artiklar i papperstidningen?

Använd sökfunktionen i e-tidningen. Öppna e-tidningen

Annons
Annons

Mats om betongjobbet: ”Det gäller att vara noggrann från början”

De gjuter fundamenten till vindkraftverk på Orrberget i Dalarna. Det handlar om precision och tunga vikter. Betongarbetaren Mats Broman och kollegorna måste vara noggranna från början.

Foto: Privat, Mats Broman

Vad gör ni nu?

– Vi armerar bergsfundament till ett vindkraftverk. Vi ska bygga fundament till totalt nio vindkraftverk här på Orrberget. Det är klarblå himmel och fem plusgrader. Vi njuter och gjuter.

Hur går jobbet till?

–  Först armerar vi och formar, vilket tar ett par dagar. Sedan gjuter vi under en dag och därefter förankras fundamenten i berget. Stolparna och resten av vindkraftverket kommer på plats först senare. Men då är inte vi kvar.

Vad är svårast?

– Det är faktiskt inget särskilt svårt jobb. Men det är viktigt att vi ligger bra till i tid före borraren som ska förankra fundamentet. Det gäller också att vara noggrann från början och att få ner bottenplåten rätt. I plåten ska man sedan borra ner ett fyrtiotal 12 meter långa armeringsjärn i berget och så gjuts själva förankringen.

Men ett av fundamenten innebar mer jobb?

– Ja. Det var ett gravitationsfundament på nästan 40 ton. Där det skulle vara fanns inget berg, utan det förankras på vanlig mark. De övriga fundamenten väger runt 800 kilo.

Vad är bäst med jobbet?

–  Friheten, att jobba med bra arbetskamrater och gjuta. Här är vi en liten grupp, två betongarbetare
och två snickare och vi har jobbat länge tillsammans. Normalt sett jobbar jag med gjutning av broar. Jag gillar det också.

Fakta

Vad byggs?

Orrberget vindpark i Ludvika kommun. Anläggningen ska bestå av nio vindkraftverk med en totalhöjd om 150 meter.

Vem bygger?

OX2 bygger projektet i en totalentreprenad. De största underleverantörerna är: Nordex (turbiner), NCC (fundament och markarbeten) samt Borlänge Energi Elnät (nätanslutning).

Hur många är involverade?

Cirka 100 personer är involverade i projektet som helhet just nu, varav cirka 20 stycken från NCC.

Bygget färdigt:
Hösten 2019.

Margite Fransson
Annons
Annons
Annons
Annons

Du läser: Mats om betongjobbet: ”Det gäller att vara noggrann från början”

Senaste byggnyheterna!

Få vårt nyhetsbrev

Anmäl dig