info

Vill du söka artiklar i papperstidningen?

Använd sökfunktionen i e-tidningen. Öppna e-tidningen

Annons
Annons

Bergrum för gas ger jobb åt tunnelarbetare

Tunnelarbetarna som jobbade vid Hallandsåsen deltar nu i ett nytt och mer hälsosamt byggprojekt.

I berget ”Skallen”, i Halland, byggs en gigantisk lagringsanläggning för naturgas.
Lagringstekniken bygger på ett patent som ägs av Sydgas och Gaze de France. Tekniken prövas för första gången i världen och anläggningen ska sedan visas upp för företag som vill köpa idén.
Bergrummets övre del kommer att ligga 120 meter under markytan. Utrymmet i underjorden är så stort att det skulle rymma ett 17 våningars höghus.
20 bergssprängare från Skanska deltar i arbetet.
-Det är det mest intressanta bergjobbet man kan ha, säger Gay Plato, förstärkningsarbetare på Skanska.
-Det är höga krav på sprängningsarbetet. Avstånden måste vara exakta och berget får inte skadas. Bergväggen måste vara slät.
När rummet är färdigsprängt, kommer en stålbehållare att byggas där. Alla tunnlar som leder in till bergrummet plomberas sedan med betong. Bara längst upp i bergrummet finns en förbindelse med omvärlden, och där kommer gasen sedan att ledas ut.
När bergrummet en gång fyllts, blir det aldrig mer möjligt för människor att röra sig där nere.

Annons
Annons
Annons
Annons

Du läser: Bergrum för gas ger jobb åt tunnelarbetare

Senaste byggnyheterna!

Få vårt nyhetsbrev

Anmäl dig